دام شیطانی سرایدار شرکت برای دختر ۷ ساله

 سرایدار شرکت خصوصی دختر ۷ ساله یکی از کارمندان را تسلیم نیت شیطانی خود کرد.

به گزارش سادس به نقل از همشهری، شنبه هفته گذشته مردي به اداره پليس رفت و مأموران را در جريان حادثه‌اي هولناك قرار داد.

وي گفت: همسرم شاغل است و در يك شركت خصوصي كار مي‌كند. از وقتي مدارس تعطيل شده، دخترم همراه مادرش به شركت مي‌رود. معمولا بيشتر وقت‌ها كه همسرم سرگرم كار است، دخترم با دختر سرايدار شركت كه هم سن و سال اوست، بازي مي‌كرد.

امروز صبح دخترم طبق معمول با همسرم به شركت رفت و گويا پس از رسيدن به آنجا به اتاق سرايداري رفته تا با دختر سرايدار بازي كند. اما خيلي زود پيش مادرش برگشته و به گفته همسرم خيلي مضطرب و وحشت زده بود.

وقتي مادرش از او پرسيده كه چرا زود برگشته و اين همه مضطرب و نگران است، دخترم پاسخ داده كه دختر سرايدار خانه نبوده است. همسرم وقتي او را در اين وضعيت ديده نگران شده و از همكارش خواسته تا با او صحبت كند و بپرسد چه اتفاقي برايش افتاده و در نهايت دخترم ماجراي هولناكي را تعريف كرده است.

او گفته وقتي براي بازي به اتاق سرايداري رفته ناگهان سرايدار او را به داخل اتاقك برده و تسليم نيت شيطاني خود كرده و پس از آن تهديدش كرده به كسي حرفي نزند.

اين شكايت كافي بود تا پرونده براي رسيدگي در اختيار قاضي آرش سيفي، بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي قرار بگيرد و او دستور بازداشت سرايدار شيطان‌صفت را صادر كند.

اين مرد يكشنبه هفته گذشته در عملياتي غافلگيرانه دستگير شد و وقتي در برابر قاضي جنايي قرار گرفت، خود را بي‌گناه دانست و جرمش را انكار كرد.

وقتي دختربچه با سرايدار مواجه شد به وحشت افتاد و ماجراي هولناك را بازگو كرد. با این وجود، مرد سرايدار ادعاي بي‌گناهي كرد و گفت دختربچه خيال‌پرداز است و داستان سرايي مي‌كند.

وي گفت: آن روز دختربچه به اتاقك آمد و سراغ دخترم را گرفت. من هم گفتم كه همراه مادرش براي خريد رفته‌اند و او رفت.

هرچند اين متهم منكر نقشه‌هاي شيطاني شده اما قاضي جنايي براي او قرار بازداشت موقت صادر كرد و او براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرارگرفت.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *