صدا وسیما اثر خود را در جامعه از دست داده است

سخن وزیر کشور در مورد صدا و سیما که گفته اند « صدا و سیما اثر خود را در جامعه از دست داده است»، قابل تأمل و اندیشه وافر است از آن روی که ایشان سال های سال در صدا و سیما مسئولیت های کلان داشته اند و می توان گفت بلند گوی خبر پراکنی و سخن پرانی رسانه ملی بودند.

این روزها جراید از قول وزیر محترم کشور مطالبی را با عناوین خبری ذیل درج کرده بودند که نگاه مجمل به این عناوین برای به خود آمدن ما و خود گوینده این بیانات شاید بسیار مؤثر باشد. عناوین این مطالب خبری اجتماعی بدین شرح است:

زنگ خطر دو باره وزیرکشور: صدا وسیما اثر خود را در جامعه از دست داده است ..

–_ ۲۰ سال تأخیر در توجه به مسائل اجتماعی کشور داریم.

–_۵۰% طلاقها در کشور ناشی از اعتیاد است.

_ ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین در کشور داریم.

_ عرفان های کاذب درحال رواج است.

ایشان این سخنان را در بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز به زبان آورده است. صرف نظر از بیان آن در اجلاس سراسری نمازکه الحق« انّ الصلاه تنهی عن الفحشا والمنکر»است، گفتار و سخنان ایشان به عنوان وزیر کشور و رکن بزرگی از پایه های قدرت سیاسی جامعه و دولت و حاکمیت در کشور حائز اهمیت فراوان است . اگر از همه سخنان و انذارهای ایشان بگذریم و یا آن را قابل تحلیل بدانیم، این سخن ایشان که در مورد صدا و سیما گفته اند که : صدا و سیما اثر خود را در جامعه از دست داده است، قابل تأمل و اندیشه وافر است. و این از آن روی است که ایشان سالهای سال در صدا وسیما مسئولیت های کلان چون: معاون تحقیقات و برنامه ریزی و رئیس حوزه ریاست، معاون سیاسی ( که می توان گفت بلند گوی خبر پراکنی و سخن پرانی رسانه ملی است)،یا معاونت امور مجلس و استانها مسئولیت داشته اند و تجربه دارند.

چراکه فرهنگ فی البداهه شکل نمی گیرد، گذشت زمان برای باورهای فرهنگی نقش اساسی دارد تا آحاد جامعه با آن فرهنگ شکل گرفته وبا آن اودیته شوند.آیا می توانیم بگوییم که رسانه ملی در دوران ریاست یا صدارت فلان مسئول و رئیسی کاملا عوض شده باشد. چراکه هیچ کدام از آنان،اقتدار،کاریزما و فرهمندی لازم را نداشته اند تا رسانه ملی را به سر منزل مقصود برسانند و قالبا با جبهه گیری سیاسی مواجهه بوده یا دچار روزمرگی بوده اند. سال گذشته نیز یکی از مقامات مملکتی طراز اول گفته بودند که :صدا وسیما حیات خلوت بعضی ازآقایان شده است!! سخن اینجاست که ایشان دو نماینده در هیئت نظارت بر این سازمان دارند باید پرسید نمایندگان شما در صدا وسیما چه تأثیری بر درست پذیری این سازمان عریض وطویل دارند؟ ( قل هاتوا لکم برهانا!!) صرف سخنم حمایت از صدا وسیما نیست به هیچ عنوان! اما باید عرض کنم که صدا وسیما در طول صدارت امثال این آقا و رئیس شان بیشترین وجهه و صبغه سیاسی به خود گرفت و از وجهه اجتماعی و فرهنگی آن کاسته شد. گفتیم که تغییر رفتار و شکل گیری رفتار اجتماعی مستقیم و ناگهانی نیست،بلکه اودیته وغیر مستقیم است و عادت بر اساس مرور زمان شکل می گیرد و بطئی است. نگارنده هیچ تمایلی به جناحهای موجود کشور ندارد و وامدار هیچ کسی و جناح خاصی نیست فرمایش امیرالمؤمنان نقل به مضمون است که : چپ روی راست، روی حرکت به طرف گمراهی است. اما انصافا این حرف وزیرکشور شائبه انگیزسیاسی است که صدا و سیما اثر خود را در جامعه از دست داده است و اگر از دست داده است رفتارهای سیاسی شائبه برانگیز مسئولان قبلی این سازمان خصوصا در پستهای حساس از این امرمستثنی نبوده و نیست و تمام یا اغلب برنامه های این رسانه با صبغه سیاسی جانبدارانه از دیر باز در زمان صدارات رؤسای پیشین شکل گرفته و متأسفانه ماندگار شده والبته همت بلند و بلیغ می خواهد که این شائبه ها و واقعیات تلخ را از چهره صدا وسیما بزداید والبته جناب ایشان(وزیر فعلی محترم کشور) نیز سکاندار پستهای مهمی چون معاونت سیاسی سازمان بوده اند.!!و البته گوش مسئولین صدا وسیما از این انتقادهای سازنده پر است وبه آن وقعی نمی نهند. اگر ما ۲۰ سال از توجه به مسائل اجتماعی عقب هستیم و دچار آسیب های اجتماعی شده ایم این در حرکات و سکنات اجتماعی ماست حرکات و رفتارهای جمعی خارج از عرف وبعضا قانون ماست که یک رفتارآسیب زا و هنجار درست یا غلط را ایجاد می کند.این آقایان خارج از گود بوده اند. وادعا ها همیشه از مدعی جلوتر حرکت می کنند.اکنون سال های زیادی ازآن دوران و روزگار گذشته واین آقایان سرد وگرم سیاست را چشیده اند. و اکنون هر دو در یک مسئله اشتراک نظر دارند( انتقاد ونقد از دریچه نگاه مردم وصبغه روشنفکری!!) وهمان مردانی که روزگاری مهمترین مسئولیت رسانه ای وفرهنگی کشور را بر عهده داشتند و از پایه وبسترهای همین سازمان مسئولیت مهمتری را برعهده گرفته اند واکنون لب به انتقاد از این سازمان گشوده اند!! به قول عمر خیام:

بس است از پس پرده گفتگوی من وتو چون پرده بیفتد نه تومانی و نه من!!

این آقایان اکنون هر دو دریک مسئله اشتراک نظر دارند و همان مردانی که روزگاری مهمترین مسئولیت رسانه ای کشور را عهده دار بوده اند امروز لب به انتقاد از آن گشوده اند. این سخن امام علی(ع) است که فرموده اند: برای ما آسان است که به دیگران بگوییم آیا وظیفه خود را انجام داده اید اما چقدر سخت وبی تاب است که آن هنگام بگوییم که ما رسالت مان رادر برابر مردم انجام داده ایم؟! یقیینا خیر ما چون این قضیه نا بسامانی فرهنگی واجتماعی را می بینیم به عنوان یک مسئول رده بالا در آن مسئولیم . مسئول یعنی کسی است که مورد سؤال وباز خواست قرار می گیرد.اما ما از قدرت تنها ،اقتدار گرایی و فرماندهی را به ارث برده ایم و خود را از این منظر مسئول نمی دانیم بنابراین به فرمایش حضرت امیر(ع) یکبار به گذشته خود برگردیم و از وظایف خود دربرابرمردم بگوییم .

 سازمان صدا وسیما اگر مختص به جناح خاصی است (که به عقیده نگارنده در زمان ریاست فعلی بسیاری از رویکردهای آن اجتماعی شده نه سیاسی و البته این نظر مطلق نیست)، اما با این وجود بدنه آن میراث دار مدیران و متولیان ارشد سابق این سازمان است. وباید به وزیر کشورگفت: چون نیک نظر کرد پر خویش درآن دید گفتا زکه نالیم که از ماست که برماست.

این را نیز اضافه کنم که این نوشتار از سر صدق و وفا وبه مصداق النصیحه الأئمه المسلمین نگاشته شده است.چرا که هر نوع گفته از روی و ریا و در ظرف ۳۸ سال برخی از اصحاب قدرت ورسانه را به بیراه کشاند ه است . اخیرا جناب آقای ناطق نوری رئیس اسبق مجلس ومدیر بازرسی دفتر مقام معظم رهبری در همایش مبارزه با فساد که دراتاق بازرگانی تهران برگزار می شود گفته است سه چیزمثل موریانه مشغول پوک کردن انقلاب است: تملق،رودر بایستی وسوم باند بازی!! وتازمانی که این ۳ مورد وجود داشته باشد اگر ۱۰ هزار ماده قانونی نیز تصویب شود هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.

باید به این موارد ریا و ظاهر سازی وظاهر فریبی را که سر چشمه بسیاری از آسیب های اجتماعی کشورمان هستند نیز باید اضافه شود و در درون خود هریک به زایش آسیب های کوچکتری ختم می شوند بیافزاییم که این موضوع افراد با ایمان و صادق و صاحب گفتار و نوشتار را به حاشیه می راند.چرا که اصحاب قدرت سیاسی در کشورآنان را برنمی تابند.

شمس درخشنده چو پنهان شود شب پره بازیگر میدان شود!!

اگر این موارد را نادیده انگاریم بیش از ۲۰ سال تأخیرکه هیچ بیش از ۴۰ سال تأخیر در توجه به مسائل اجتماعی کشور خواهیم داشت. پس به خود سانسوری گرفتار نشویم:

سرچشمه شاید بستن به بیل چو پرشد نشاید گرفتن به پیل

پس فأعتبروا یا اولی الأبصار.
حمید رضا تقواتحلیلگرمسائل اجتماعی وفرهنگی

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *