آفتاب تابان در شهر خاکستری

اما با همه این پدیده های شوم که در پایتخت تاریخی شامات به وقوع پیوسته هنوز در دمشق زندگی ادامه دارد و به جا بود اینجا برای دمشق بنویسم ولی زبان قلم من ناقص است ولی چه خوب آن شاعر مشهور برای مادر شهر های خاورمیانه گفت: چنان قحط شد اندر دمشق/که یاران فراموش کردند عشق.
از آن بوی عطر دیوانه کننده ادویه های بازار شام و سوق حمیدیه دمشق دیگر خبری نیست.از آن رویای قدم زدن در زیر طاق های گنبدی شکل مسجد اموی ویا کوچه های دمشق که با بستنی های معروف دمشقی همراه با پسته و زعفران ایرانی، ما را مست و ازخود بی خود می کرد دیگر خبری نیست! و بستنی فروشی که از شوق، ظرف شما را دوباره مملو از بستنی کشدار وعرق نخل می کرد و می گفت “بخور،این شیرین تر از عسل است”.روزهایی که کشتی های ملاحان ،سیاحان و بازرگانان برای ورود به سرزمین های مسحور کننده شرق عربی در طرطوس و اسکندرون و لاذقیه پهلو می گرفتند سپری شده است. کجاست آن سرزمین زیبای افسانه یی…..

اما با همه این پدیده های شوم که در پایتخت تاریخی شامات به وقوع پیوسته هنوز در دمشق زندگی ادامه دارد و به جا بود اینجا برای دمشق بنویسم ولی زبان قلم من ناقص است ولی چه خوب آن شاعر مشهور برای مادر شهر های خاورمیانه گفت: چنان قحط شد اندر دمشق/که یاران فراموش کردند عشق.

بازار حمیدیه
بازار حمیدیه

سردر بازار حمیدیه
سردر بازار حمیدیه

مرکز شهر
مرکز شهر

مرکز شهر
مرکز شهر

مرکز شهر
مرکز شهر


مسجدی در مرکز شهر


مجسمه تاریخی در مرکز شهر


ساختمان تجاری در مرکز شهر

میدان شارع الامین
میدان شهدا در خیابان شارع الامین

میدان مرجع
میدان مرجع

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *