هدیه ده روزه ترخیص وسیله نقلیه / مدیر دغدغه مند بدنبال آسایش مردم است

امروزه، مدرنیته چنان مردم را به سمت خود می کشاند و در خود محو می نماید، که به سختی می توان راه فراری از آن پیدا نمود. نظام سلسله مراتبی نیز از دست آورد های جهان امروز است. دنیا به سمتی پیش می رود که ادارات و مردم در کاغذ بازی های ساده درگیر و درگیر تر می شوند، تا جایی اصلا گمان نمی کنند بدون کاغذ بازی بشود کاری را انجام داد. این امور آنقدر در ما تندیده می شود و ما آنقدر به این کار ها سرگرم می شویم ، که در قفس آهنین گرفتار می شویم.
سرویس اجتماعی سادس: مدیر موفق بدنبال نجات از قفس آهنین راهکار های مختلف را پیشنهاد و عملی می نماید، برخی مواقع با از بین بردن اتاق های مختلف و جمع کردن همه کارکنان در یک اتاق، امور اداری را برای ارباب رجوع آسان می نماید. این راهکار ها نشان از دغدغه مدیر و توجه او نسبت به مردم می باشد.
وسیله نقله ای که بدلیل خلاف قانون توسط نیروی انتظامی ضبط می شود، مالک با تمام تلاش خود می تواند وسیله نقلیه را بعد از سپری شدن، مدت مقرر از سوی نیروی انتظامی آزاد نماید.
نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد امنیتی که بفکر آسایش مردم می باشد، از این رو برای رهایی مردم از کاغذ بازی های اداری و سرعت در طی شدن زمان ترخیص وسایل نقلیه، هدیه ای برای مردم قرار می دهد. بدین شکل که در صورت نبود جرایم قضایی از سوی وسیله نقلیه در طی ده روز می تواند وسیله نقلیه را ترخیص نماید. یعنی پیش از موعد مقرر اجازه ترخیص داده اند.
این هدیه برای تسهیل در کارهای اداری ترخیص صورت می گیرد و نیز برای تسریع در دریافت وسیله نقلیه است. زیرا یک وسیله نقلیه بنابر خلافی که انجام داده است، گاهی ملزم می باشد یک ماه یا بیشتر در پارکینگ نگهداری بماند.
مدیر دغدغه مند به دنبال آسایش ارباب رجوع و انجام کارهای او در اسرع وقت است. او با طرح راهکارهای مختلف مسیر آسایش و راحتی مردم را هموار می نماید. طرح ترخیص وسایل بدون جرایم قضایی در ده روز مشخص شده، یکی از راهکارهایی است که نیروی انتظامی برای آسایش ارباب رجوع در نظر گرفته است.
حامد آزادی

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *