میانگین ۸ دقیقه‌ای حضور بر بالین بیمار در حوادث سمنان/ انجام ۶۹ ماموریت پایگاه هوایی در ۶ ماه

سادس/سمنان رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان از میانگین ۷ دقیقه‌ای رسیدن بر بالین بیماران در ماموریت‌های شهری خبر داد و گفت: عدد استاندارد کشوری […]