برگزاری دوره‌های «اردوبازی» برای دانش‌آموزان تهرانی در ۶ فرهنگسرا از اول مهر

دوره‌های یک روزه «اردو بازی» با هدف نشاط آفرینی میان دانش‌آموزان و پیوند هرچه بیشتر مساجد با فرهنگسراهای تهران برگزار شد. به گزارش سادس، دوره‌های یک روزه «اردو بازی» با همکاری مساجد و مدارس مناطق […]

برگزاری دوره‌های «اردو بازی» برای دانش‌آموزان تهرانی در ۶ فرهنگسرا/ازسرگیری اردوها از اول مهر

دوره‌های یک روزه «اردو بازی» با هدف نشاط آفرینی میان دانش‌آموزان و پیوند هرچه بیشتر مساجد با فرهنگسراهای تهران برگزار شد. به گزارش سادس، دوره‌های یک روزه «اردو بازی» با همکاری مساجد و مدارس مناطق […]