سخنگوی فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی از بحث و بررسی پیرامون عملکرد فراکسیون، انتخابات هیات رئیسه مجلس و انتخابات ریاست جمهوری در نشست امروز فراکسیون خبر داد. مجتبی یوسفی در گفت وگو با سادس، ضمن تشریح جلسه امروز صبح فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی در مجلس، بیان کرد: […]

سخنگوی فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی از جلسه فردا صبح این فراکسیون به منظور بررسی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات هیات رئیسه مجلس خبر داد. مجتبی یوسفی در گفت وگو با سادس، بیان کرد: فردا قبل از آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، هیات مرکزی فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی جلسه تشکیل […]

سخنگوی فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی تاکید کرد که فراکسیون در سال جدید ورود جدی تری به تصمیم سازی ها داشته و زمان بندی منسجم تری را در موضوعات دنبال می کند. مجتبی یوسفی در گفت وگو با سادس ضمن تشریح جلسه امروز فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی بیان کرد: در جلسه امروز فراکسیون […]