طلای جهانی همچنان اوج می‌گیرد

قیمت طلای جهانی بالای ۱۹۰۰ دلار باقی می‌ماند زیرا سقوط بانک سیلیکون ولی آمریکا امیدبرای توقف افزایش نرخ را تقویت می‌کند.

سقوط اقتصاد آمریکا بر طلای جهانی تاثیر خواهد داشت؟

قیمت طلا امروز، جمعه کاهش یافت زیرا افزایش ارزش دلار آمریکا و نگرانی‌ها نسبت به افزایش تهاجمی نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ برای مهار تورم، جذابیت طلا را کاهش داد.