رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید دولت آینده باید تلاش کند با اصلاح ساختارها، تکلیف رابطه سیاست و اقتصاد را روشن کند. این ساده‌اندیشی است که همه اتفاقات و مشکلات اقتصادی کشور را فقط و فقط به عملکرد رئیس جمهوری منتسب کنیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید همانطور که نمی‌توان وضعیت فعلی اقتصاد ایران را با بسیاری از کشورهای جهان مقایسه کرد، برای برون رفت از این شرایط نیز اجرای چند سیاست کلان اهمیت زیادی دارد.

سادس/مرکزی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات حوزه دام جدی است و اگر تصمیمی برای آن گرفته نشود مشکلات افزایش خواهد یافت. محمدحسن آصفری روز چهارشنبه در نشست مشترک روسای کمیسیون کشاورزی اتاق های سراسر کشور با نمایندگان مجلس در استان مرکزی اظهار کرد: […]

رئیس فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار گفت: در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بیشتر به زعفران توجه می‌شود اما مشکل ما فقط در تولید زعفران خلاصه نمی شود و سایر محصولات کشاورزی هرکدام به نوع خود می‌تواند سبب تولید ثروت و رونق اقتصادی شود.