نقش موثر برخورد پيشگيرانه و مداخله هوشمندانه در کاهش آسيب هاي اجتماعي

معاون اجتماعي ناجا در يادداشتي آورده است : برخورد “پيشگيرانه” و ” مداخله هوشمندانه” در پديده هاي مختلف کجروانه ضرورتي انکار ناپذير است و هر نوع تعللي در آن موجب فرو کاسته شدن از تراز احساس امنيت مردم و ملکوک شدن سيماي اخلاقي و معنوي جامعه مي شود.

 به گزارش پايگاه خبري سادس ، دکتر “سعيد منتظر المهدي” طي يادداشتي آورده است :

در سال هاي اخير طرح هاي بسياري در حوزه هاي مختلف و در راستاي ماموريت هاي پليسي دراقصي نقاط کشور به ويژه در کلان شهرها و به خصوص در پايتخت انجام مي شود تا علاوه بر زدودن برخي از ناهنجاري ها، آسيب ها و جرم هاي مختلف از چهره شهر ؛ ميزان رضايتمندي شهروندان در خصوص نظم و امنيت نيز بالا تر برود.

طرح هاي مختلفي همچون مقابله با اشرار،اراذل واوباش که به انحاء مختلف سعي در ايجاد نا امني دارند، برخورد با مزاحمين نواميس و اجراي طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي، جمع آوري مالخران و همچنين مقابله با انواع سرقت هاي خرد و کلان، جمع آوري متکديان متجاهر و نيز برخورد با توليد، توزيع ، فروش انواع مواد مخدرسنتي و صنعتي و…

البته اين امر مهم را نيز نبايد از نظر دور داشت که اين موارد خواسته و مطالبات به حق مردم از نيروي انتظامي است تا از امنيت، آرامش و آسايش بيشتري در اين مملکت اسلامي برخوردار باشند؛ که اين نيروي خدوم نيز از هيچ کوششي در اين راه فرو گذار نکرده و با تمام توان و تجهيزات در اين راستا گام بر مي دارد.

از ديگر سو، سالياني است که نيروي انتظامي سامانه هايي ايجاد کرده است که از آن طريق به صورت پيوسته و دائم دغدغه ها و درخواست هاي شهروندان کشور را پيرامون ” موضوعات” مربوط به نظم و امنيت عمومي جامعه رصد و دريافت مي کند، افزون بر آن خود اين نيرو نيز با بهره جستن از روش هاي علوم انتظامي و رفتاري ، به ويژه زمينه يابي ها و پيمايش هاي طولي و مقطعي، نظرات و خواسته هاي نمونه هايي از هموطنان را در خصوص مسائل مربوط به قلمرو ماموريتي خويش مورد سنجش و اندازه گيري قرار مي دهد.

داده هاي حاصل از اين دو نوع واکاوي مورد تجزيه و تحليل (آناليز) دقيق قرار مي گيرد و بر آن اساس ، البته در چارچوب ماموريت هاي قانوني پليس و با لحاظ کردن همه اقتضائات و الزامات و ملاحظات اجتماعي و زماني و مکاني و ….، اولويت هاي فعاليتي هر يک از پليس هاي نخصصي  در هر يک از استان ها  و يا کل کشور ، معين مي گردد.

در يک ماه اخير نمونه اي به حجم 6450 نفر از شهروندان چند کلان شهر با استفاده از يک مقياس اندازه گيري پايا و روا پيرامون چند مسئله و موضوع اجتماعي، و نيز دغدغه هاي اجتماعي- امنيتي مورد سنجش قرار گرفت.

در سطور زير برخي از يافته هاي آن پژوهش گزارش مي شوند:

1- دغدغه هاي اجتماعي – امنيتي اول تا پنجم شهروندان ؛

نتايج پيمايش نشان داد که پنج کجروي و انحراف و جرم اجتماعي در صدر دغدغه هاي چند گانه شهروندان قرار دارد ؛ آن پنج کجروي اجتماعي به ترتيب اولويت عبارتند از :

– اراذل و اوباش

– سارقين( به ويژه سارقين خرد)

– معتادان ولگرد

– مفاسد اخلاقي( به ويژه زنان خياباني و مزاحمين نواميس)

– متکديان متجاهر

2- در خواست برخورد فوري و قاطع : 82 درصد شهروندان مورد بخث در حد ” خيلي زياد” و ” زياد” خواهان برخورد پليس با کجروي هاي اجتماعي ، به ويژه پنج مولفه پيش گفته ، هستند ؛ آنان معتقدند که برخورد با کجروي ها و هنجار شکني هاي اجتماعي بايد لا ينقطع استمرار يابد و به هيچ عذر و بهانه اي تعطيل نشود.

3- رضايت در برخورد پليس : 88 درصد شهروندان کلان شهرهاي کشور درصد خيلي زياد و زياد از عملکرد پليس در قلمرو هاي اجتماعي ، بالاخص برخورد با اراذل و اوباش و سارقان و … ، رضايت دارند ، آنان اذعان مي کنند که اگر ديگر نهاد هاي متولي نظم و انضباط و امنيت اجتماعي همچون پليس با هوشمندي و اقتدار گام فراسو نهند و در پديده هاي ناهنجار اجتماعي به ” موقع” و قاطع” مداخله نمايند، شمار زيادي از کجروي ها از ميان بر مي خيزند و از جرم و انحراف در جامعه فرو کاسته مي شود.

4- استمرار طرح امنيت اجتماعي؛ 76 درصد شهروندان مورد بررسي خواستار استمرار طرح امنيت اجتماعي با ” هوشمندي” و ملاحظات رفتاري” هستند. آنان بر اين باورند که پليس بايد در اجراي ابعاد چند گانه طرح امنيت اجتماعي ،دو مولفه ” اقتدار” و ” مهرباني” را ملحوظ دارد؛ اين بدان معناست که پليس با افرادي همچون اراذل و اوباش، مزاحمين نواميس و سارقان با قاطعيت و جديت برخورد نمايد و با کساني که از سر غفلت يا همرنگي و الگوگيري و نظير آن در پوشش و رفتار ” غير هنجارمند” عمل مي کنند با عطوفت و مهرباني و خوش خلقي رفتار کند.

از مجموع يافته هاي پژوهش اخير و تحليل دغدغه هاي شهروندان چنين مي توان نتيجه گرفت که برخورد “پيشگيرانه” و ” مداخله هوشمندانه” در پديده هاي مختلف کجروانه ضرورتي انکار ناپذير است و هر نوع تعللي در آن موجب فرو کاسته شدن از تراز احساس امنيت مردم و ملکوک شدن سيماي اخلاقي و معنوي جامعه مي شود.

از همين روي پليس مداخله به موقع در پديده هاي مخل امنيت عمومي را همچون هميشه به منزله يک ماموريت ذاتي مي نگرد و يقين دارد که با از ميان راندن انواع کجروي ها و هنجار شکني هاي اجتماعي مي تواند تراز امنيت اجتماعي شهروندان را فزوني بخشد و از آن طريق به آرامش و شادابي و شکوفايي آنان ياري رساند؛ به همين جهت ، پليس در برخورد با پديده هاي مختلف مي کوشد تا دو ويژگي ” اقتدار” و مهرباني” را در هم ادغام نمايد و هيچ يک را فداي ديگري نسازد.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *