چه روزنامه‌هایی بیشترین آگهی دولتی را در سال 94 دریافت كردند؟

روزنامه های اطلاعات، ‌ایران و دنیای اقتصاد در مجموع با دریافت رقمی بالغ بر 10 میلیار تومان طی سال 94 بیشترین مبالغ را از دولت دریافت كردند.
به گزارش سادس بر اساس جدول منتشر شده جزئیات پرداختی سال 94 به مطبوعات، روزنامه اطلاعات با دریافت 3 میلیارد و 500 هزار تومان، ایران با 3 میلیارد و 300 هزار تومان و دنیای اقتصاد با 3 میلیارد و 100 هزار تومان، سه روزنامه ای هستند كه بیشترین رقم دریافتی از دولت را طی سال گذشته به خود اختصاص داده اند.
بنا براین گزارش روزنامه های جام جم، ‌جمهوری اسلامی، ابرار و قدس نیز رتبه های بعدی این فهرست را به خود اختصاص داده اند.
روزنامه های اطلاعات و ایران، مبالغ مذكور را تنها از محل آگهی های دولتی دریافت كرده اند.
بنابر جدول منتشر شده در سایت معاونت مطبوعاتی، روزنامه اطلاعات مجموعا 2 میلیاردو 700 میلیون تومان از محل انتشار آگهی های دولتی، ‌ثبت و دادگستری درآمد داشته كه 2 میلیارد و 100 میلیون تومان مربوط به تهران و مابقی آن به شهرستان های سراسر كشور مربوط می شود.
همچنین روزنامه ایران رقمی بالغ بر 3 میلیارد و 100 میلیون تومان از محل آگهی های دولتی، ثبت و دادگستری درآمد داشته كه 2 میلیارد و 900 میلیون تومان آن به تهران و مابقی به انتشار آگهی های دولتی در شهرستان ها مربوط می شود.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز مبلغ 1 میلیارد و 600 هزار تومان از محل آگهی های دولتی درآمد داشته كه 1میلیارد و 400 میلیون تو مان آن به آگهی های تهران و مابقی به انتشار آگهی های شهرستان ها اختصاص داشته است.
همچنین این روزنامه مبلغ یك میلیارد و 250 میلیون تومان را طی دو نوبت از محل یارانه مطبوعات در سال 94 دریافت كرده است.
لازم به ذكر است روزنامه های جام جم مبلغ 2 میلیارد تومان و جمهوری اسلامی مبلغ850 میلیون تومان از طریق انتشار آگهی های دولتی در تهران و شهرستان ها دریافت كرده اند.
دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *