چه روزنامه‌هایی بیشترین آگهی دولتی را در سال ۹۴ دریافت کردند؟

روزنامه های اطلاعات، ‌ایران و دنیای اقتصاد در مجموع با دریافت رقمی بالغ بر ۱۰ میلیار تومان طی سال ۹۴ بیشترین مبالغ را از دولت دریافت کردند.
به گزارش سادس بر اساس جدول منتشر شده جزئیات پرداختی سال ۹۴ به مطبوعات، روزنامه اطلاعات با دریافت ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان، ایران با ۳ میلیارد و ۳۰۰ هزار تومان و دنیای اقتصاد با ۳ میلیارد و ۱۰۰ هزار تومان، سه روزنامه ای هستند که بیشترین رقم دریافتی از دولت را طی سال گذشته به خود اختصاص داده اند.
بنا براین گزارش روزنامه های جام جم، ‌جمهوری اسلامی، ابرار و قدس نیز رتبه های بعدی این فهرست را به خود اختصاص داده اند.
روزنامه های اطلاعات و ایران، مبالغ مذکور را تنها از محل آگهی های دولتی دریافت کرده اند.
بنابر جدول منتشر شده در سایت معاونت مطبوعاتی، روزنامه اطلاعات مجموعا ۲ میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان از محل انتشار آگهی های دولتی، ‌ثبت و دادگستری درآمد داشته که ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مربوط به تهران و مابقی آن به شهرستان های سراسر کشور مربوط می شود.
همچنین روزنامه ایران رقمی بالغ بر ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از محل آگهی های دولتی، ثبت و دادگستری درآمد داشته که ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان آن به تهران و مابقی به انتشار آگهی های دولتی در شهرستان ها مربوط می شود.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز مبلغ ۱ میلیارد و ۶۰۰ هزار تومان از محل آگهی های دولتی درآمد داشته که ۱میلیارد و ۴۰۰ میلیون تو مان آن به آگهی های تهران و مابقی به انتشار آگهی های شهرستان ها اختصاص داشته است.
همچنین این روزنامه مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان را طی دو نوبت از محل یارانه مطبوعات در سال ۹۴ دریافت کرده است.
لازم به ذکر است روزنامه های جام جم مبلغ ۲ میلیارد تومان و جمهوری اسلامی مبلغ۸۵۰ میلیون تومان از طریق انتشار آگهی های دولتی در تهران و شهرستان ها دریافت کرده اند.
دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *