در دولت یازدهم فقرا فقیرتر و اغنیاء غنی‌تر شدند

سال ۹۳ سالی است که ضریب جینی ۱.۳ دهم درصد افزایش می یابد و وضعیت توزیع درآمد نسبت به سال قبل از خود کمی بدتر می‌شود.

به گزارش سادس– ضریب جینی شاخصی برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد جامعه است. این ضریب با اعداد بین صفر و یک نشان داده می‌شود، هر چه این ضریب به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی جامعه دارای توزیع درآمد بهتر و شکاف طبقاتی کمتری است و هر چه به یک نزدیک‌تر یعنی توزیع درآمد در جامعه وضعیت بدی پیدا کرده و شکاف طبقاتی در حال افزایش است.

بنابراین این ضریب می‌تواند به ما نشان دهد که عملکرد هر دولت در توزیع درآمد و ثروت به چه شکلی بوده است؟ به عنوان مثال ضریب جینی سوئد در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۵ صدم بوده و بهترین توزیع درآمد را در میان کشورهای جهان داشته است.

حال این شاخص را برای دولت آقای روحانی بررسی می کنیم تا مردم نگاهی تخصصی‌تر نسبت به ارزیابی اقتصادی دولت ایشان داشته باشند و بر اساس این عملکرد نسبت به انتخاب مجدد یا عدم انتخاب ایشان تصمیم بگیرند.

بر اساس گزارش مرکز آمار دولت دوم آقای احمدی‌نژاد موفق شد ضریب جینی را از ۴۰ صدم در سال ۸۸ به ۳۶ صدم در سال ۹۲ کاهش دهد. بنابراین دولت آقای روحانی کشور را با ضریب جینی ۳۶ صدم که تقریباً بهترین ضریب جینی تاریخ اقتصادی ایران محسوب می‌شود تحویل گرفت.

سال ۹۳ سالی است که ضریب جینی ۱.۳ دهم درصد افزایش می یابد و وضعیت توزیع درآمد نسبت به سال قبل از خود کمی بدتر می‌شود. سال ۹۴ هم عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی با افزایش ضریب جینی و افزایش نابرابری همراه و عدد ۳۹ صدم را برای توزیع در آمد نشان داد.

برای سال ۹۵ هنوز آماری از ضریب جینی منتشر نشده است اما روند این ضریب برای دولت آقای روحانی تا پایان سال ۹۴ نشان‌دهنده توزیع درآمد به سود اقشار مرفه بوده و  به عبارت بهتر در دولت روحانی فقرا فقیرتر و اغنیاء غنی تر شده اند و قطعاً احساس این موضوع در زندگی آحاد مردم می‌تواند در تصمیم آنها در مورد آقای روحانی در انتخابات پیش رو موثر باشد.

سید_سجاد_پادام

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *