بانک توسعه تعاون نرخ سودسپرده های خودرا کاهش داد

 درپی توافق بانکهای دولتی وخصوصی مبنی برکاهش نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله ،نرخ سود سپرده های یکساله دربانک توسعه تعاون به ۱۵ درصدکاهش یافت.
به گزارش سادس به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، متعاقب سیاست و خط مشی دولت تدبیروامید درجهت تقویت توان اقتصادی کشورودرراستای تحقق اقتصادمقاومتی ،کاهش نرخ تورم وهمچنین ضرورت تأسی شبکه بانکی کشورازمجموعه اقدامات سازنده وموثردولت، حسب توافقات بعمل آمده درنشست مشترک بانکها ،نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یکساله دربانک توسعه تعاون از تاریخ یکم تیرماه ۱۳۹۵به شرح ذیل تعیین گردید.
براین اساس نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله ۱۵ درصد،سپرده کوتاه مدت ویژه ۹ماهه ۱۴ درصد ، سپرده کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه ۱۳ درصد، سپرده کوتاه مدت ویژه ۳ ماهه ۱۲ درصد و سپرده کوتاه مدت عادی روزشمار۱۰درصد تعیین شده است .
گفتنی است سپرده های سرمایه گذاری مدت داری که قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ افتتاح شده اند نیز تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده ادامه یافته و درتاریخ انقضاءبا ضوابط حاکم درآن تاریخ تطبیق داده می شوند.
دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *