افزایش ناچیز بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۹۴

 بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سال ۹۴ تنها ۲.۵ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته و این در حالی است که همین بدهی‌ها در پایان سال ۹۲ نسبت به سال ۹۲ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته بود.

به گزارش سادس به نقل از  رویکرد تازه‌ترین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد روند افزایش بدهی‌های بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی طی دو سال اخیر نسبت به سال های ۹۱ و ۹۲ به شدت کاهش یافته است. به این ترتیب می توان به درک بهتری نسبت به یکی از ریشه های مهار تورم در سال های اخیر دست یافت.

بدهی‌های بانک‌های تخصصی در سال گذشته به بانک مرکزی افزایشی ۲.۵ درصدی داشته و این در حالی است که روند افزایش بدهی‌های بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در پایان سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ حدود ۲۴ درصد بوده است.

بانک‌های تخصصی در پایان سال گذشته حدود ۳۸۵ هزار میلیارد ریال از دولت طلبکار بودند که این بدهی نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۷ درصد بیشتر شده است.

بخش غیردولتی هم در پایان سال گذشته ۱۳ درصد به بانک‌های تخصصی افزایش داشته و به ۱۸۲۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

افزایش بدهی به بانک‌های خصوصی

مانده بدهی بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال ۹۴ به حدود ۳۰.۸ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال ۹۳ حدود ۴۸ درصد کاهش نشان می دهد.

از سوی دیگر اما بدهی دولت اعم از دولت و شرکت های دولتی به بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال گذشته ۱۹.۴ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته و به ۴۹۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری هم با افزایشی ۱۷.۸ درصدی نسبت به سال ۹۳ به ۴۳۹۶ هزار میلیارد رسیده است.

به عبارت دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجموعا ۴۸۹۱ هزار میلیارد ریال از دولتی ها و خصوصی ها طلب کار هستند.

افزایش ۱۷ درصدی بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها

بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال ۹۴ به حدود ۶۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۱۷ درصد یعنی ۹۶۸ هزار میلیارد تومان از پایان سال ۹۳ بیشتر است.

در میان بانک‌ها، بیشترین بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری بوده که به رقمی در حدود ۱۰۲۶ هزار میلیارد تومان می رسد و بیشترین افزایش را هم با شیبی ۲۰.۳ درصدی نسبت به سایر بخش ها داشته است.

این ارقام البته بدون در نظر گرفتن سودآتی این طلب ها است و اگر سود آتی را هم درنظر بگیریم رقم بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی به حدود ۷۳۶۲ هزار میلیارد تومان می رسد. به عبارت دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از محل بدهی‌های بخش غیر دولتی رقمی در حدود ۷۰۷ هزار میلیارد تومان سود دریافت می کنند.

سپرده های بخش خصوصی در بانک‌ها

از سوی دیگر سپرده های بخش خصوصی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی سال گذشته با افزایشی ۲۳۲۸ هزار میلیارد ریالی و با شیب ۳۱.۲ درصدی افزایش یافته و به ۹۸۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی در سال گذشته سهم بیشتری در جذب منابع از بخش خصوصی داشته‌اند؛ این بانک‌ها در سال ۹۴ حدود ۷۰۷۵ هزار میلیارد ریال جذب منابع داشته اند که شیبی ۳۳ درصدی را نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *