چرا آمریکا به تعهداتش طبق برجام عمل نمی‌کند؟

به این دلیل که استقلال اقتصادی در هیچ حوزه راهبردی از سوی دولت ایجاد نشده که امریکا حس کند”گزینه تحریم” ناکارآمد است.
به گزارش سادس مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرام خود در یادداشتی با عنوان “چرا امریکا به تعهداتش طبق برجام عمل نمی کند؟” نوشت:
١- نخستین دلیل این است که اساسا مرجعی وجود ندارد که معین کند امریکا به کدام تعهدش و تا چه حد عمل کرده یا نکرده است.

٢- به این دلیل که ایران هرگز انگیزه ای برای مراجعه به مکانیسم های داوری مندرج در برجام و قطعنامه ٢٢٣١ نخواهد داشت چرا که این مکانیسم ها طوری طراحی شده که هرگز ایران در آن پیروز نخواهد بود.

٣- به این دلیل که دولتی در ایران وجود دارد که برجام را یگانه دستاورد سیاسی خود می داند و به خاطر مخدوش نشدن این شبه دستاورد، هر نقض عهدی را از سوی امریکا لاپوشانی می کند.

۴- به این دلیل که هزینه نقض برجام “عملا” صفر است.

۵- دلیل دیگر این است که اساسا امریکا تعهد خاصی در برجام نداده که بخواهد به آن عمل کند!

۶- ششمین دلیل این است که اساسا قرار نیست ایران به میزانی احساس استغنا کند که پروژه برجام های ٢،٣ و … کنار بگذارد.

٧- به این دلیل که تحریم و “نگهداشتن ایران ذیل تحریم” بخشی از راهبرد بلند مدت دوحزبی مهار ایران در امریکا است که به این سادگی ها تغییر نخواهد کرد.

٨- به این دلیل که به سبب اعتیاد دولت به همکاری و معامله با امریکا”-به تعبیر آنتونی بلینکتن معاون جان کری- امریکا نگهداشتن ایران پشت درب تعلیق عملی تحریم ها را ابزاری برای وادار کردن دولت روحانی به تعامل بیشتر می داند.

٩- به این دلیل که حفظ تحریم ها، ابزاری برای مهار استراتژیک ایران در سایر حوزه هاست.

١٠- به این دلیل که استقلال اقتصادی در هیچ حوزه راهبردی از سوی دولت ایجاد نشده که امریکا حس کند”گزینه تحریم” ناکارآمد است.

١١- و نهایتا به این دلیل که امریکا تصور می کند به این روش می تواند دولت روحانی را وادار کند برای معامله های بیشتر به نظام فشار بیاورد.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *