سهم ۶۸ درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال جاری مبلغ ۱۴۶.۴ هزار میلیارد ریال و معادل ۶۸.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ ۵۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۲.۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش سادس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال جاری معادل ۴۶.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۱.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۴۶.۴ هزار میلیارد ریال) است.
همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به بخش های اقتصادی مبلغ ۲۱۲.۶هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ ۸۵.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۷.۷ درصد) افزایش داشته است.
جدول زیر بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۳۹۵ است. ملاحظه می‌شود از ۵۳.۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۶ درصد آن (مبلغ ۴۶.۰ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است این موضوع بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *