محور جامعه مدرن،« سازمان مدیریت یافته» است

 دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی ، روز سه شنبه ۱۱ خرداد در همایش سراسری مدیران بانک کشاورزی ضمن اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری و تحلیل عملکرد بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۴ ، تکالیف برنامه ششم توسعه برای بانک کشاورزی و الزامات اجرایی آن را برشمرد و نقش مدیران را در تحقق اهداف ترسیم شده بانک تبیین کرد و گفت : مدیران سازمان ها در قالب افراد و گروه های حرفه ای به عنوان کنشگران سازمانی در یک شبکه محیطی هوشمند به سوی “افق آینده سازمانی” برای تحقق “سازمانی مدیریت یافته” در حال حرکتند، زیرا محور جامعه مدرن، “سازمان مدیریت یافته” است.
 به گزارش سادس  به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی،دکتر شهید زاده در ابتدای سخنان خود ،هدف از برگزاری این همایش را یکسان سازی ادبیات اجرای اقتصاد مقاومتی در کل کشور اعلام کرد وافزود: انتظار می رود پس از این همایش اختلاف دیدگاهی در برداشت از سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود نداشته باشد.

وی تأکید کرد :چون امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل نامگذاری شده و دولت تدبیر وامید با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی به دنبال اجرای این سیاست ها است، لازم است راهبردهای ابلاغی را دنبال کنیم و به تفاهم در برداشت و عملکرد برسیم .

دکتر شهیدزاده سپس به تشریح دیدگاه مقام معظم رهبری در دو بعد کوتاه مدت و بلند مدت پرداخت و گفت: از دید گاه حضرت آیت الله خامنه ای، در برنامه ریزی کوتاه مدت برای تحقق اقتصاد مقاومتی می بایست به حمایت از تولید ملی ،مدیریت منابع ارزی،مدیریت مصرف،استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات و نهایتا حرکت بر اساس برنامه توجه ویژه داشت.

وی افزود: مقام معظم رهبری تحقق اقتصاد مقاومتی در افق بلند مدت را در گرو تکیه بر مردم ، مقاوم بودن اقتصاد ، اقتصاد دانش بنیان ، کاهش وابستگی به نفت و تبیین دانشگاهی و آکادمیک اقتصاد مقاومتی دانسته اند.
دکتر شهید زاده در ادامه سخنان خود به ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد اشاره کرد و گفت: به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، در بانک کشاورزی ” کارگروه پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی “ تشکیل شد که پس از بررسی و تصویب نامه های ۱۴ گانه ابلاغی ستاد فرماندهی، از مجموع ۸۵ پروژه ابلاغی، ۳۳ پروژه را در راستای رسالت ها و ماموریت های بانک شناسایی و احصاء کرد که از مجموع ۳۳ پروژه منتخب، ۱۴ پروژه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی مستقیما مرتبط با سیاست ها و وظایف تعریف شده بانک بوده و در سایر پروژه ها بانک به صورت غیر مستقیم و با هماهنگی مجری پروژه اقدام می کند.
وی سپس گزارش تحلیلی عملکرد بانک کشاورزی در سال گذشته را ارائه داد و انتظارات بانک از مجموعه مدیران و کارکنان در سال جاری را شامل کنترل منابع و مصارف به منظور کاهش استقراض از سیستم بانکی به خصوص کاهش اضافه برداشت ازبانک مرکزی، بهبود نسبت های مالی بانک نظیر خوداتکایی و ریسک اعتباری، ارتقاء جایگاه بانک در سیستم بانکی، بهبود ترکیب پرتفوی منابع مردمی، کمک به اصلاح ساختار سرمایه بانک و رساندن سرمایه بانک به حداقل نسبت مورد نظر کمیته بال، مدیریت منابع غیر مردمی نظیر منابع صندوق توسعه ملی، احصاء دارایی های کم بازده یا بی بازده و تعیین تکلیف سریع آن، توجه به کسب درآمدهای نقدی(به جای تعهدی) از طریق وصول نقدی مطالبات به جای تمدیدهای مکرر، بهبود نسبت درآمدهای غیر مشاع بانک (کارمزدها) به کل درآمدهای بانک، نظارت موردی بر مصرف تسهیلات پرداختی، پیگیری لازم در رابطه با تعیین تکلیف طرح های راکد و موعد گذشته تمدید نشده، پیگیری وحل مشکلات طرح های راکد ونیمه تمام، هدایت مجریان طرح برای بهره برداری به موقع طرح، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات سرمایه در گردش و اظهار نظر در رابطه با تسهیلات پرداختی در سیستم مکانیزه نظارت با توجه به امکان جدید ایجاد شده در رابطه با ثبت اطلاعات سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی و تعامل، ارتباط ، تسریع و تسهیل برای افزایش جذب سرمایه در بخش کشاورزی ( افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) برشمرد.

دکتر شهید زاده تصریح کرد: بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت های خود ، علیرغم گران شدن منابع بانکی و عدم کفایت منابع ارزان و گران قیمت، از محل منابع گران قیمت بانک و همچنین با استقراض از سیستم بانکی، به نیازهای بخش کشاورزی پاسخگو بوده است .

وی اظهار داشت : تسهیلات سرمایه ای بانک کشاورزی در سال های مختلف و به ویژه در سال های اخیرحدود ۴.۵ برابر تملک دارایی های سرمایه ای دولت بوده است.

دکتر شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خود به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی شامل دستیابی به ۵ درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، ۱۸.۹ درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و۲.۳ درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیلات بخش کشاورزی دانست . وی افزود: سهم تسهیلات بانکی معادل ۶۴.۳۵ درصد و پس از آن، سرمایه گذاری بخش غیر دولتی معادل ۲۷.۸۵ درصد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل ۶۴ درصد از محل منابع بانکی، ۲۷ درصد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، ۶ درصد از محل درآمدهای عمومی، ۲ درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش بینی شده است.
دکتر شهید زاده در پایان ، الزامات تحقق اهداف و سیاست های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقی اساسنامه بانک، بازنگری در نسبت ها و ترکیب ساختار ترازنامه بانک ، اصلاح ساختار سرمایه بانک و افزایش سرمایه معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در سرجمع برنامه و یا به صورت در لوایح سنواتی، تامین مابه التفاوت نرخ تسهیلات بخش کشاورزی با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت، اصلاح فرایندهای تامین مالی خارجی و پذیرش دولت در تضمین فاینانس ها به منظور تامین مالی طرح های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی کشاورزی، تسهیل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص برای تامین مالی طرح ها و افزایش توان رقابتی بانک با تعهد بازپرداخت دولت به میزان تکالیف مندرج در برنامه، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح های کشاورزی و صدور مجوزهای لازم به منظور تاسیس شرکت های تامین سرمایه در بخش کشاورزی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، دکتر شهیدزاده در بخش پایانی سخنان خود به تشریح نقش مدیران در تحقق اهداف ترسیم شده بانک پرداخت و گفت : مدیران سازمان ها در قالب افراد و گروه های حرفه ای به عنوان کنشگران سازمانی در یک شبکه محیطی هوشمند به سوی “افق آینده سازمانی” برای تحقق “سازمانی مدیریت یافته” در حال حرکتند، زیرا محور جامعه مدرن، “سازمان مدیریت یافته” است.

وی افزود: دانش مدیریت “علم تحول” است و سازمان ها ناگزیر به “بازاندیشی و بازسازی” مستمر در قالب استراتژی تحول و تعدیل ساختاری هستند چنانچه می توان گفت ستون فقرات مدیریت، بازاندیشی ” Rethink ” و بازسازی” Remake ” مستمر است.

شهید زاده در ادامه ابعاد پنج گانه توانمندسازی را شامل آموزش ، تسهیل گری ، حمایت ، آشکار سازی و آزاد سازی بیان کرد و هدف از آن را تبدیل مدیریت قدرتمند به مدیریت قدرت بخش دانست. وی گفت: “توانمند سازی” از مهمترین مباحث اقتصاد توسعه است ؛ فرآیندی که طی آن مدیران را قادر می سازد تا دسترسی کارکنان و گروه های سازمانی را به “قدرت و منابع” فراهم کنند.

دکتر شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین و بررسی استراتژی و چرخه همگرایی و واگرایی سازمانی پرداخت و مشخصه های تفکر واگرا و تفکر هم گرا را تشریح کرد.

وی سپس نقش های مدیران در تربیت حرفه ای و سازمانی کارکنان و تاثیر آن در موفقیت سازمان را برشمرد و با اشاره به نقش مدیران در توسعه سبد قابلیت ها گفت: شایستگی های محوری و اساسی در سازمان، فعالیتی است که یک سازمان در مقایسه با سازمان های دیگر، آنرا بهتر می تواند انجام دهد و مدیران ناگزیر خواهند بود که در آینده در ” تندباد رقابت“ بر سبد قابلیت ها تمرکز کنند.

شایان ذکر است همایش سراسری مدیران بانک کشاورزی از صبح روز سه شنبه ۱۱ خرداد با حضور مدیران و معاونان بانک کشاورزی در مرکز آموزش این بانک در بابلسر آغاز شد و تا روز چهارشنبه دوازدهم همین ماه ادامه خواهد داشت.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *