سند تحول بنیادین بانک قوامین ناظر برآینده بانک است

سند تحول بنیادین بانک قوامین با بهره مندی از متخصصان و هم فکری مدیران در تمامی لایه های سازمانی و صرف ساعت ها کار کارشناسی تدوین شده و اکنون به مرحله عملیاتی رسیده ؛ باید در این نقطه عطف همه دست در دست هم به بهترین نحو ممکن مرحله عملیاتی سند را آغاز کنیم تا بتوانیم انتظار بهترین ارزیابی ها را نیز داشته باشیم ،در واقع این سند تحول بنیادین ناظر بر آینده بانک قوامین خواهد بود.
به گزارش سادس به نقل از  روابط عمومی بانک، دکتر نتاج در بیست ویکمین همایش سراسری مدیران و معاونان ادارات مرکزی و استان ها در موسسه فرهنگی – ورزشی پاس قوامین ضمن گرامیداشت نیمه شعبان  و حماسه سوم خرداد ؛ آزاد سازی خرمشهر با بیان این مطلب افزود: سند تحول بنیادین بانک قوامین نیازمند همدلی و هم نگاهی همه همکاران است ؛ اینکه همه بپذیریم سندی که تدوین شده می تواند بانک را به سوی تحول و تغییری بنیادین سوق دهد و با جلوگیری از نقاط شکست و تقویت پیروزی ها به تمای اهداف مورد نظر در سند دست یابیم .
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین نقش مدیریت سازمانی در تدوین سند پرداخت و دو دیدگاه مدیریت سازمانی و فرآیندی را مورد ارزیابی قرار داد .

دکترنتاج گفت: در دیدگاه مدیریت سازمانی هنر کارکردن با دیگران وتوسط دیگران  معنا می یابد به این مفهوم که همه ما در خانواده بزرگ قوامین در کنار یکدیگر نقشی  در مجموعه سازمان ایفا می کنیم و برای رسیدن به اهداف باید هریک به بهترین نحو وظیفه خود را انجام دهیم تا سازمان پرنشاط به حیات خود ادامه دهد.
مدیرعامل بانک قوامین در تبیین دیدگاه مدیریت فرآیندی نیز افزود: این دیدگاه در چهار محور (برنامه ریزی ، سازماندهی، رهبری وکنترل ) تبیین می شود و دراین حوزه تاکید ما براین است که نظارت وکنترل هم سنگ با برنامه ریزی ، سازماندهی و رهبری مورد توجه قرار گیرد تا از انحرافات جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که سه متغیر دیگر به بهترین نحو فعالیت می کنند اگر کنترل نباشد در  ظاهر اقدامات به سهولت در حال انجام است  اما در باطن سازمان با مشکلات اساسی دست به گریبان است.
دکتر نتاج استراتژی را ابزاری دانست که سازمان را به سوی هدف های بلند خود رهنمود می کند و لازمه آن این است که  منابع در جهت دست یابی به اهداف به کار گرفته شوند.
وی با بیان اینکه استراتژی در سه مرحله تدوین ، اجرا و ارزیابی در سازمان ها مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: هریک از این مراحل در ارتباط با یکدیگر و در هم تنیده اند و باید با نگاه به آینده سند تحول را متناسب با وضعیت پیش رو  مورد بازنگری قرار دهیم .
دکتر نتاج ادامه داد: سند پیش روی ما  با تلاش بسیاری به این مرحله رسیده اما این سند مطلق نیست بلکه بنا بر شرایط حاکم بر جامعه وسیاست های بانک ممکن است دچار تغییر وتحولاتی شود.
مدیرعامل بانک در ادامه با اشاره به مرحله اجرای سند تحول ، این بخش را مورد تاکید قرار داد و گفت: اکنون در مرحله عملیاتی سند قرار داریم و من از همین جا دست یاری به سوی همه عزیزان دراز می کنم تا سند را به بهترین نحو در مرحله اجرا پیاده سازی کنند.
دکتر نتاج در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سند تحول استراتژیک در سه سطح استراتژیک ،میانی و عملیاتی در سازمان پیاده سازی می شود، خاطرنشان کرد: سطح استراتژیک مدیران کلان بانک را در برمی گیرد که با برقراری ارتباط مناسب بین سازمان ومحیط پیرامونی راهبرد کلان بانک را برنامه ریزی می کنند و جهت گیری را نشان می دهند .
وی ادامه داد: در سطح میانی مدیرانی قرار دارند که  باید اطمینان حاصل کنند که محصولات مطابق با نیاز مشتری باشد و منابع به بهترین نحو تخصیص یابد و هم چنین  تعیین نوع محصول وخدمات و چگونگی دست یابی به محصولات  نیز وظیفه آنان است .
دکتر نتاج با بیان اینکه معیار ارزیابی موفقیت در سطح عملیاتی ودر میزان رضایت مشتریان خلاصه می شود در خصوص این سطح گفت: سطح عملیاتی شامل  همکاران در قاعده هرم مدیریت می شود که میلیون ها مشتری را زیر نظر دارند و بازخورد این سند از محیط پیرامون را رصد می کنند .
وی تاکید کرد:  این سطح پایه فعالیت های هر سازمان به حساب می آید و وظیفه هر مدیر تخصیص بهینه منابع به فعالیت های این سطح است ، فعالیت هایی که  مستقیم به تکنولوژی تجهیزات،  فرآیند های عملیاتی منابع انسانی و مدیریت عملیات بر می گردد.
دراین لایه همکاران باید مشتری مداری  را  از حیطه حرف به عمل در آورند تا حقوق بانک ومشتریان هر دو ادا شود ، دراین لایه باید همکاران تصمیمی را اتخاذ کنند که دو طرف بهره مند شوند .
مدیرعامل بانک  دربخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش اثر گذار همکاران در تحقق اهداف این سند گفت: آنچه ما را در صحنه رقابتی پرتوان نگه می دارد ، باور و عملکرد همکاران ماست که چنانچه  رضایت خاطرشان فراهم شود  و در حد ظرفیت های کاری خود در جریان سند تحول قرار گیرند می توانند در بسیاری از مشکلات پا به پای مدیران گام بردارند و اثر گذار عمل کنند.
وی در تبیین منافع سند تحول بنیادین بانک تشریح کرد : این سند  برای بانک منافع بی شماری دارد که از جمله  آنها می توان به آگاهی از فرصت ها ، هماهنگی وکنترل  وارائه چارچوب دربرنامه ریزی ، ارائه تصمیمات با دیدگاه کلان  ، در اختیار بودن زمان و منابع برای پرداختن به فرصت ها ، ارائه راهکار برای خطاها ،برقراری ارتباط بین کارکنان  و تقویت آینده نگری اشاره کرد.
مدیرعامل بانک قوامین  در بخش دیگری ازسخنان خود فرهنگ سازمانی را مورد توجه قرار داد وافزود: سه دیدگاه در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد که در نخستین دیدگاه وضع موجود مطلوب ارزیابی می شود و هیچ تغییری مدنظر نیست و در دیدگاه دوم تنها سازمان در مقابل تغییرات عکس العمل نشان می دهد اما دیدگاه سوم نگاهی پویا  به محیط پیرامونی دارد وبا نگاه به آینده پیش می رود که این دیدگاه متعلق به سازمان های موفق و مدنظر مدیران در بانک قوامین است .
وی افزود : به دنبال رهبری تحول آفرین هستیم رهبری که مختصاتی همچون خلق چشم انداز ،  ایجاد تعهد به چشم انداز ،الگوبندی چشم انداز و تبیین چشم انداز را مورد تاکید دارد.
دکتر نتاج در بخش دیگری از سخنان خود از سه عامل محدودیت منابع ، تغییر سریع شرایط و فلجی سازمانی به عنوان مهم ترین نقاط شکست در پیاده سازی اسناد تحولی نام برد و  تصریح کرد: محدودیت منابع نخستین عامل در ایجاد شکست در اسناد تحولی است چراکه تنها با تدوین یک سند معجزه اتفاق نمی افتد اگر پای منابع سازمان بلنگد .
وی خطاب به همکاران متذکر شد : نگاه همکاران را به این نکته جلب می کنم که از سند تحول کنونی در حد خودش موفقیت بخواهیم نه آنچنان آرمان گرایانه نگاه کنیم و نه سیاه نمایی داشته باشیم .
دکتر نتاج در ادامه دومین عامل در شکست اسناد تحول را تغییر سریع شرایط دانست و افزود: اکنون طبق سیاست هایی که بانک مرکزی در حال تدوین آن است در شرایط پسابرجام محورهایی برای فعالیت های بانکی  مطرح شده وتغییراتی در حال وقوع است که با حضور رقبای خارجی تغییرات بیشتری محتمل است و باید برایش برنامه ریزی کرد.
وی با اشاره به فلجی سازمانی و نبود قدرت اجرایی برای پیاده سازی اسناد تحول گفت: این امر و قرار نگرفتن اشخاص در جایگاه شایسته خود و هم چنین کارانبودن برخی اضلاع سازمانی یکی از متغیرهایی است که شکست اسناد تحولی را در پی دارد.
دکتر نتاج در ادامه با اشاره مختصر به متغیرهایی دیگر دراین حوزه تصریح کرد: تنوع گرایی در قابلیت ها ، دیدگاه بیش از حد گسترده ، پیگیری ضعیف امور ، فقدان تصمیم گیری به موقع ، تک روی مدیریت ، نبود مدیران کارآمد ، بوروکراسی تصمیم گیری و … از دیگر عوامل موثر در شکست اسناد است.
شایان ذکر است ، بیست ویکمین همایش سراسری مدیران ومعاونان ادارات مرکزی با هدف تحول وتوسعه بنیادین بانک قوامین ، اقدام وعمل از صبح روز چهارشنبه مورخ 5/2/95به مدت دو روز در موسسه فرهنگی -ورزشی پاس قوامین آغاز شده است.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *