جزییات تعامل معاونت امور زنان با سمن‌ها


معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری از سال ۹۲ تا مرداد سال ۹۵ ،۱۹۹ طرح را با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد به اجرا گذاشت که بیشتر آن‌ها در زمینه اقتصاد و معیشت خانواده بود.

به گزارش سادس،۵۵۰ طرح و برنامه از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد به معاونت امور زنان و خانواده ارسال شد و طرح‌های پذیرفته در قالب یک برنامه ملی از مهر ۹۲ تا مرداد ۹۵ درموضوعات تحکیم بنیان خانواده،اقتصاد و معیشت وسلامت،پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی،تعمیق باورهای دینی،گسترش فرهنگ عفاف وحجاب،توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد،فرهنگی،هنری واطلاع‌رسانی وحمایتی به اجرا درآمد.

تخصیص نیمی از بودجه به طرح‌های تحکیم خانواده

طرحهای اقتصاد ومعیشت خانواده با ۴۸ طرح ،تحکیم بنیان خانواده با ۳۱ طرح وارتقای سلامت با ۲۷طرح بیشترین حمایت را ازآن خودکرده‌اند؛ البته برخی از طرح‌های تحکیم خانواده به آسیب‌های اجتماعی نیز مرتبط بود و برعکس. به همین علت حدود نیمی از بودجه برای تحکیم بنیان خانواده تخصیص یافت و آسیب‌های اجتماعی در صدر  موضوعاتی قرار گرفت که معاونت امور زنان درباره آن‌ها به تعامل با سمن‌های زنان پرداخت.

درسال ۹۲ ازمیان ۵۸ طرح پذیرفته شده ۱۲ طرح درحوزه تحکیم بنیان خانواده، ۹ طرح برای ارتقاءسلامت، ۲۳ طرح درزمینه اقتصادومعیشت،یک طرح در زمینه تعمیق باورهای دینی وگسترش فرهنگ عفاف وحجاب، ۶ طرح درزمینه پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی، ۴ طرح درحوزه توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ۳ طرح درزمینه فرهنگی هنری بودند. ۴۳ درصد از کل بودجه تخصیص یافته به این طرح‌ها به اقتصاد و معیشت تعلق گرفته بود.۱۵ درصد به تحکیم بنیان خانواده، ۱۳ درصد به حوزه فرهنگی وهنری و ۱۱ درصد به حوزه ارتقای سلامت و ۱۸ درصد به سایرحوزه‌ها اختصاص یافته بود.

درسال ۹۳ نیز ۴۸ طرح مورد تایید و حمایت قرارگرفت که ازاین میان، ۵ طرح درحوزه تحکیم بنیان خانواده، ۲ طرح در زمینه ارتقای سلامت، ۱۰ طرح برای اقتصاد ومعیشت،یک طرح درزمینه تعمیق باورهای دینی، ۲ طرح برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ، ۲۱ طرح درحوزه توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهادو ۷ طرح درزمینه فرهنگی وهنری طراحی شده بودند که دراین میان آسیب‌های اجتماعی با ۲۹ درصد از کل بودجه تخصیص‌یافته بیشترین سهم از بودجه را داشت وپس ازآن توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد با ۲۵ درصد،اقتصاد ومعیشت با ۲۰ درصد،فرهنگی وهنری با ۱۵ درصد و سایربخش‌ها با ۱۱ درصد از بودجه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته بود.

درسال ۹۴، ۶۸ طرح سازمان‌های مردم‌نهاد مورد تایید وحمایت معاونت امور زنان قرارگرفت که ۹ طرح درحوزه تحکیم بنیان خانواده، ۱۱ طرح درزمینه ارتقای سلامت، ۹ طرح در حوزه اقتصاد و معیشت،  ۴ طرح درزمینه تعمیق باورهای دینی، ۱۳ طرح درباره پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی و ۲۰ طرح درحوزه توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و ۲ طرح درزمینه فرهنگی وهنری طراحی شده بود. آسیب‌های اجتماعی با ۴۷ درصد ازکل بودجه تخصیص یافته بیشترین سهم ازبودجه را داشت و پس از آن موضوعات فرهنگی هنری  ۲۱ درصد،توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد ۹ درصد،ارتقای سلامت ۸ درصد وسایرحوزه‌ها ۱۵ درصد از بودجه را به خود اختصاص داده بود.

درنیمه اول سال ۹۵ نیز ۲۵ طرح موردتایید وحمایت قرارگرفت که ازاین میان ۵ طرح درحوزه تحکیم بنیان خانواده، ۵ طرح درزمینه ارتقای سلامت، ۶ طرح در حوزه اقتصاد و معیشت، ۵ طرح درباره پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی،یک طرح درحوزه توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و ۳ طرح درزمینه فرهنگی و هنری طراحی شده‌ بودند که دراین میان آسیب‌های اجتماعی با ۴۸ درصدازکل بودجه تخصیص یافته بیشترین سهم از بودجه را داشته وپس ازآن ۲۱ درصد به اقتصادومعیشت، ۱۱ درصد به تحکیم بنیان خانواده، ۱۰ درصد به ارتقای سلامت ۷ درصد به حوزه فرهنگی وهنری و۳ درصد به حوزه توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهادتخصیص یافت.

به گزارش سادس، هدف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تعامل با سمن‌ها ، ارتقای توانمندی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود سازمان‌های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده در سراسر کشور و تحقق رویکرد دولت نسبت به افزایش تعامل میان دولت و سازمانهای مردم نهاد بوده است.

انتهای پیام

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *