میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران چقدر است؟

به گزارش سادس:


به گزارش مشرق، بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد. این گزارش که برگرفته از آمار خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی این بانک تهیه و منتشر شد.

بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۵، به ۱۱.۸ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۱ و ۵.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۵ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

در این گزارش آمده است: در آذرماه سال ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۱.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۱ و ۵.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۰.۵ و ۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

خاطرنشان می‌نماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران است.

۱ـ حجم معاملات مسکن

در آذر ماه سال ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۱ هزار و ۸۳۲ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۲.۵ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۷درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم ۱۰.۵ و ۱۰.۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۳.۶ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۱۵، ۷، ۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۶.۴ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

۳ـ تحولات قیمت مسکن

در آذرماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴.۳ میلیون ریال که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۵ و ۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۶ (معادل ۱۵.۹ درصد) و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه ۱۰ (معادل ۴.۳ درصد) تعلق دارد.

در آذرماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۰۰.۱ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۲.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۷ تعلق داشته است.

۳ـ تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۹۵

در ۹ ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۱۷.۴ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۳.۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۴ـ سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

۱-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در آذرماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۲.۴ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال با سهم ۱۲.۲ درصد و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال با سهم ۱۰.۶ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود ۶۰.۸ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۴.۳ میلیون ریال) معامله شده‌اند.

۲-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آذرماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵.۰ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۳.۲ و ۱۳.۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۱.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

۳-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در آذرماه سال ۱۳۹۵، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲.۷ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۲.۶ و ۱۱.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۰.۱ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

۵ـ تحولات اجاره بهای مسکن

در آذرماه سال ۱۳۹۵ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۲ و ۹.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

خاطرنشان می‌نماید سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل ۲۸.۴ درصد می‌باشد.

۶ـ جمع‌بندی

حجم معاملات و متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در آذرماه سال ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۱۱.۸هزار واحد مسکونی و ۴۴.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۵.۹ درصد کاهش و ۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهند. در مجموع با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم طی ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری و نیز گشایش‌های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش (به ویژه تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن)، شرایط مناسبی جهت خانه‌دار شدن زوجین جوان و خانه اولی‌ها در شرایط کنونی فراهم شده است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آذرماه سال ۱۳۹۵ نیز مؤید تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره می‌باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۲ و ۹.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *