کد خبر: 201985تاريخ انتشار : ۱۴:۰۵:۵۰ - پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹

عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با سادس:

مسیر اشتباه دلبستگان به ترامپ و بایدن

برای جمهوری اسلامی و مردم تفاوتی ندارد که چه کسی رئیس جمهور آمریکا شود چرا که استراتژی و راهبرد امپریالیستی آمریکا با تغییر روسای جمهور خصوصا علیه کشورهای مستقل تفاوتی نخواهد کرد

مسیر اشتباه دلبستگان به ترامپ و بایدن

محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با سادس:
به واقع برای جمهوری اسلامی و مردم تفاوتی ندارد که چه کسی رئیس جمهور آمریکا شود چرا که استراتژی و راهبرد امپریالیستی آمریکا با تغییر روسای جمهور خصوصا علیه کشورهای مستقل تفاوتی نخواهد کرد

با انتخاب رئیس جمهور جدید شاید ما شاهد تغییر در تاکتیک ها باشم اما در کلیت تفاوتی به حال مردم ما ندارد و مسئولان ما نبادی سرنوشت و اقتصاد کشور را به انتخابات آمریکا ربط بدهند

دلبستگان به ترامپ و بایدن در داخل کشور مسیر اشتباه را طی می کنند چرا که رهبر معظم انقلاب به طور واضح فرمودند که نتیجه انتخابات آمریکا بر سیاست های ایران تاثیری ندارد و سیاست ایران در قبال آمریکا مشخص است

گفتگو از حسین مخلص آبادی