کد خبر: 201894تاريخ انتشار : ۱۵:۰۱:۱۵ - شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

موافقان استیضاح وزیر اقتصاد چه می‌گویند؟

سمیه رفیعی: وزیر اقتصاد حق نداشت بورس را دستکاری کند

شخص وزیر اقتصاد حق نداشت که این سرمایه اجتماعی به وجود آمده(بورس) را آن هم در یک بستر اقتصادی بخواهد طبق اهداف شخصی خود دستکاری کرده و به سمت نابودی پیش ببرد

سمیه رفیعی: وزیر اقتصاد حق نداشت بورس را دستکاری کند

سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در گفتگو با راه صنعت بخش اقتصادی نماینده گراف:

بورس یک بستر اقتصادی درست است و این بستر درست اقتصادی در کشور پیشرفته از قبل وجود داشته است.

بورس به دلیل میزان مشارکت بالای مردم همواره باعث امنیت اقتصادی و حتی امنیت سیاسی در کشورها شده است

در کشورما فضای منطقی در حوزه بورس شکل گرفت و اتفاقا فضای مناسبی هم پیدا کرده بود و مردم به مسئله مشارکت اقتصادی و بهبود روال های اقتصادی امیدوار کرده بود

شخص وزیر حق نداشت که این سرمایه اجتماعی به وجود آمده را ان هم در یک بستر اقتصادی درست بخواهد بنابر اهداف شخصی خودش دستکاری کند و به سمت نابودی پیش ببرد

به جهت مطالبه مردم وزیر اقتصاد باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشد که چرا این کار و اقدام نا مناسب را انجام داده است

وزیر باید در مقابل مجلس پاسخگو باشد و استیضاح یکی از ابزار های که باید در خصوص وزیر انجام شود