کد خبر: 198009تاريخ انتشار : ۱۴:۵۳:۴۶ - چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

گزارش/

صف طولانی تشکیل فراکسیون های متفاوت در مجلس

به غیر از تشگیل فراکسیون های سیاسی، منطقه ای و تخصصی شاهد تشکیل فراکسیون های همچون سیر و عدس بودیم که با مخالفت هیئت رئیسه مجلس مواجه شد.

صف طولانی تشکیل فراکسیون های متفاوت در مجلس

به گزارش سادس، از ابتدای مجلس یازدهم با تشکیل و اعلام موجودیت فراکسیون های مختلف و گاها متفاوت مواجهه بودیم.

به غیر از تشگیل فراکسیون های سیاسی، منطقه ای و تخصصی شاهد تشکیل فراکسیون های همچون سیر و عدس بودیم که با مخالفت هیئت رئیسه مجلس مواجه شد.

از ۱۲۰ تقاضا تاکنون ۵۰ فراکسیون موفق به اخذ تاییدیه از هیئت رئیسه مجلس شدند.

کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس می گوید:در خواست های زیادی برای تاسیس فراکسیون به هیئت رئیسه واصل شده که توانستیم تعدادی از آن ها ادغام کنیم.

در مورد بقیه در حال مذاکره هستیم تا آن ها قانع کنیم به دلیل همپوشانی یا تداخل کار با کمیسیون ها از تشکیل فراکسیون جدید خودداری کنند.

بر اساس محدودیت های اعمال شده هر نماینده اجازه عضو در بیش از پنج فراکسیون ندارد و فراکسیون جدیدی در مجلس تشکیل نخواهد شد.

یکی از سیاست های جدید هیئت رئیسه پیش گرفته این است که هر نماینده می تواند فقط رئیس یک فراکسیون باشد این امر موجب جلوگیری از تعدد فراکسیون ها شد