«وضعیت قرمز» در صورت‌های مالی ۱۶ بانک بورسی/ کاهش ۶۱ درصدی سوددهی و حرکت به سمت زیان+جدول

سود خالص بانک‌های بورسی از سال ۹۲ تا ۹۴ در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۶۱ درصد، بدون در نظر گرفتن زیان‌دهی ۲ بانک ملت و تجارت، ۶۸.۵ درصد و با احتساب این ۲ بانک ۱۳۹ درصد کاهش یافته و تبدیل به زیان شده است.

به گزارش سادس به نقل از خبرگزاری فارس، مشخص شدن جزئیات و ابعاد صورت‌های مالی بانک‌های غیردولتی و خصوصی نتایج قابل تاملی را ارائه می‌دهد.

در سال ۹۴ از مجموع ۱۸ بانک مورد بررسی، ۵ بانک زیان‌ده و ۹ بانک دیگر با کاهش سود خالص مواجه شده‌اند. این کاهش سود در برخی بانک‌ها در سطح ۳۰ تا ۵۰ درصد است.

همچنین برخی بانک‌ها در سه ماهه اول یا ۶ ماهه اول امسال در سراشیبی کاهش شدید سود‌دهی افتاده‌اند. سود ۱۷ بانک در سال ۹۲ در مجموع ۶ هزار و ۸۹۷ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان بوده اما سود ۱۸ بانک در سال ۹۳ با ۱۴۰۱ میلیارد تومان کاهش، ۵ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان بوده است.

اما سود بانک‌ها در سال گذشته با احتساب زیان بانک‌های ملت، تجارت، گردشگری و سرمایه منفی ۲ هزار و ۶۷۲ میلیارد تومان است.

در صورتی که بانک‌های ملت و تجارت را از این فهرست حذف کنیم، سود خالص ۱۶ بانک کشور در سال گذشته ۲ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان خواهد بود.

اگر تاثیر منفی بانک‌های زیان‌ده را از بازدهی بانک‌ها سود حاصل شده در نظر نگیریم، سود ۱۴ بانک‌ کشور در سال گذشته ۲ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان است.

* انصار

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم پس از کسر مالیات درصد تغییر
۶ ماهه اول ۹۵ ۱۰۸ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان ۴۵- ۱۳۵ ریال ۴۶-
۶ ماهه اول ۹۴ ۱۹۸ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان ۷۹+

۲۴۸

۷۸+

سال ۹۴ ۳۱۰ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ۴- ۳۸۹ ریال ۳-
سال ۹۳ ۳۲۲ میلیارد و ۳۳۳ میلیون ۲۴+ ۴۰۷ ریال ۳۷-
سال ۹۲ ۲۶۰ میلیارد و ۷۲ میلیون تومان ۲۵+ ۶۵۰ ریال ۲۵+

بانک انصار در سال ۹۴ توانست ۳۱۰ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان سود خالص به دست آورده که فقط ۴ درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش داشته است اما صورت‌های مالی این بانک در شش ماهه اول امسال افت ۴۵ درصد را ثبت کرده است.

*بانک پاسارگاد

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم پس از کسر مالیات درصد تغییر
سال ۹۴ ۱۱۶۳ میلیارد تومان ۸- ۲۳۱ ریال ۲۳-
سال ۹۳ ۱۲۶۴ میلیارد تومان ۱۹- ۳۰۱ ریال ۴۲-
سال ۹۲ ۱۵۶۶ میلیارد تومان _ ۵۵۲ ریال _

*بانک آینده

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
سال ۹۴ ۱۰۹ میلیارد و ۹۳۷ میلیون ۱.۷- ۶۹ ریال ۵۰.۷-
سال ۹۳ ۱۱۱ میلیارد و ۸۹۶ میلیون ۷.۴- ۱۴۰ ریال ۷.۲-
سال ۹۲ ۱۲۰ میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان _ ۱۵۱ ریال _

* بانک گردشگری

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵ ۴۷۸ میلیارد و ۸۰۲ میلیون تومان (زیان) ۹- ۷۹۸- ریال ۹-
سه ماهه منتهی پایان به سال ۹۴ ۲۷۴ میلیارد تومان (زیان) ۲۱۲+ ۴۵۷ ریال ۲۱۳ درصد+
سه ماهه منتهی به پایان سال ۹۳ ۸۷ میلیارد و ۸۵۱ میلیون تومان (زیان) ۱۵۱- ۱۴۶- ریال ۳۸-
سه ماهه منتهی به پایان سال ۹۲ ۲۶ میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان ۲۸۲+ ۶۶ ریال ۲۸۴

*بانک قوامین

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
سال ۹۴ ۴۴ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان ۵۲- ۱۱۰ ریال ۵۲-
سال ۹۳ ۹۱ میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان ۴۳.۵- ۲۲۸ ریال ۴۳.۵-
سال ۹۲ ۱۶۰ میلیارد و ۳ میلیون تومان ۷۰- ۴۰۰ ریال ۷۰-

*بانک سرمایه

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
۶ ماهه اول ۹۴ ۲۳۷ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان ۲۰۶۶- ۵۹۳- ۲۰۷۶-
۶ ماهه اول ۹۳ ۱۲ میلیارد و ۷۵ میلیون تومان ۸۱- ۳۰ ریال ۸۱-
سال ۹۳ ۵ میلیارد و ۶۹۲ میلیون تومان ۹۶- ۱۴ ریال ۹۶-
سال ۹۲ ۱۳۵ میلیارد و ۵۱ میلیون تومان ۸- ۳۳۸ ریال ۱۹-
سال ۹۱ ۱۴۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان _ ۴۱۵ ریال _

*بانک سامان

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
سه ماهه اول ۹۵ ۱۵ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ۳۲- ۱۹ ریال ۳۲-
سال ۹۴ ۵۰ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان ۵۰- ۶۳ ریال ۵۹-
سال ۹۳ ۱۰۱ میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومان ۵۰.۵- ۱۵۴ ریال ۵۰.۴-
سال ۹۲ ۲۰۴ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان _ ۳۱۰ ریال _

* بانک کارآفرین

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
۶ ماهه اول ۹۵ ۹۴ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان ۷۸+ ۱۱۱ ریال ۷۹+
۶ ماهه اول ۹۴ ۵۳ میلیارد و ۱۱ میلیون تومان ۶۷- ۶۲ ریال ۶۷-
سال ۹۴ ۲۶۶ میلیارد و ۷۸۶ میلیون تومان ۲۸- ۳۱۴ ریال ۲۸-
سال ۹۳ ۳۷۰ میلیارد و ۱۹۹ میلیون تومان ۸+ ۴۳۶ ریال ۶-
سال ۹۲ ۳۳۸ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان ۲۱+ ۴۶۶ ریال ۲۱+

* بانک پارسیان

سود بانک پارسیان براساس صورت‌های مالی سال ۹۴ با ۱۳۷ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ به میزان ۲۶۶ میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان تعیین شده اما بانک مرکزی قبل از برگزاری مجمع بانک پارسیان، در نامه‌ای اعلام کرد این بانک ۷۰ میلیارد تومان کسری مطالبات غیرجاری دارد.

بنابراین بانک پارسیان باید ۷۰ میلیارد تومان از سود خالص خود را برای کسری مطالبات غیرجاری کسر کند،بنابراین سود خالص این بانک در سال گذشته ۱۹۶ میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان است.

در جدول زیر رقم به دست آمده برای سود هر سهم براساس نسبت قبلی تعیین شده است.

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
سال ۹۴ ۱۹۶ میلیارد تومان ۷۵+ ۸۲ ریال ۷۶+
سال ۹۳ ۱۱۲ میلیارد تومان ۷۹- ۴۷ ریال ۸۸-
سال ۹۲ ۵۳۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون تومان _ ۴۰۶ ریال _

*بانک ملت

بانک ملت در صورت‌های مالی سال ۹۴ خود هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان سود پیش‌بینی کرده بود که نسبت به سال ۹۳ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش داشت،اما با نامه بانک مرکزی این بانک با زیان قابل توجهی مواجه شد.

بانک مرکزی در این نامه که مجوز برگزاری مجمع به چند شرط بود، نوشته بود:

* اعمال ثبت اصلاحی حسابداری برگشت ۷۷۷۳ میلیارد ریال از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین مطالبات دولت در صورت عدم اخذ تاییدیه،

* اعمال ۱۵ هزار میلیارد ریال بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول.

* اعمال ذخیره حداقل ۲۵۰۰ میلیارد ریال از بابت کسری ذخیره اکچوئری.

* باتوجه به عدم ارائه مستندات کافی درخصوص سود شناسایی شده در رابطه با ارزهای مورد مطالبه از بانک مرکزی لازم است حداقل مبلغ ۵۵۵۲ میلیارد ریال از سود تسعیر شناسایی شده برگشت شود.

با این نامه، بانک ملت از سود ۱۲۳۸ میلیارد تومانی به زیان ۱۸۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی رسید.

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
سال ۹۴ طبق محاسبات بانک مرکزی ۱۸۴۴ میلیارد تومان (زیان) ۲۰۱- ۴۶۲- ریال ۲۰۱-
سال ۹۴ طبق محاسبات بانک ملت ۱۲۳۸ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان ۳۲- ۳۱۰+ ریال ۳۲-
سال ۹۳ ۱۸۳۰ میلیارد تومان ۹+ ۴۵۸+ ریال ۹+
سال ۹۲ ۱۶۷۹ میلیارد تومان ۴۲۰+ ریال

*بانک دی

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
سه ماهه اول ۹۵ ۲۲۴ میلیارد تومان ۴۰۸- ۳۵۱- ریال ۳۳۴-
سال ۹۴ ۱۶۶ میلیارد تومان ۲۸- ۲۶۰ ریال ۲۸-
سال ۹۳ ۲۳۱ میلیارد تومان ۷۱+ ۳۶۱ ریال ۳۴+
سال ۹۲ ۱۳۵ میلیارد تومان _ ۲۷۰ ریال _

* بانک اقتصاد نوین

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
سال ۹۴ ۲۳۹ میلیارد و ۹۵۴ میلیون تومان ۳۵- ۲۱۲ ریال ۳۵-
سال ۹۳ ۳۶۷ میلیارد تومان ۳۲- ۳۲۵ ریال ۳۲-
سال ۹۲ ۵۳۹ میلیارد تومان ۲۳+ ۴۷۷ ریال ۱۳-
سال ۹۱ ۴۴۰ میلیارد تومان _ ۵۵۰ ریال _

* بانک مهر اقتصاد

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
سه ماهه اول سال ۹۵ ۳۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان ۲۴- ۲۹ ریال ۲۴-
سال ۹۴ ۱۴۰ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان ۱۱- ۱۱۷ ریال ۱۲-
سال ۹۳ ۱۵۹ میلیارد تومان ۱۳۳ ریال

* پست بانک

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
سال ۹۴ یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان ۱۰۱ ۳ ریال #
سال ۹۳ ۱۳۲ میلیارد تومان (زیان) ۲۶۷۰- ۴۰۹- ۵۴۵-
سال ۹۲ ۵ میلیارد و ۱۳۸ میلیون تومان ۹۲ ریال

*بانک تجارت

بانک تجارت در صورت‌های مالی سال گذشته ۶۰۴ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد اما بررسی ذخیره گیری اکچوئری را به جلسه مجمع عمومی بانک موکول کرده بود. قبل از برگزاری مجمع بانک مرکزی در مجوزی که برای برگزاری مجمع ارسال کرد، چند شرط پیش پای هیات مدیره قرار داد.

شروط اصلی بانک مرکزی برای برگزاری مجمع به این شرح بود: اعمال ثبت حسابداری در رابطه با برگشت حداقل مبلغ هزار و ۲۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده درخصوص مطالبات از دولت، در صورت عدم اخذ تاییدیه کتبی از مراجع ذی‌صلاح و تایید حسابرس مستقل و بازرس قانونی تا قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه.

اعمال ثبت حسابداری اصلاحی در رابطه با برگشت حداقل مبلغ هزار و ۴۶۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های ثابت موضوع فروش شرکت‌های مولد نیروگاهی تجارت فارس و معادن فاریاب و ملک موسوم به مجتمع تجاری میلاد نور بندرعباس.

اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ ۳۵۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول

با توجه به عدم احتساب ذخیره کافی برای محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان، اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ ۱۷۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون بابت کسری ذخیره مذکور.

اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم در رابطه با ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق سریع‌المعامله به مبلغ ۴۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان.

به گزارش فارس، با این محاسبات بانک مرکزی سود خالص بانک تجارت به زیان ۳۰۰۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی تبدیل شد.

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
سال ۹۴ (براساس نظر بانک مرکزی) ۳۰۰۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان (زیان) # # #
سال ۹۴ طبق محاسبات بانک ۶۰۴ میلیارد تومان ۵۱+ ۱۲۳ ۵۰+
سال ۹۳ ۳۹۹ میلیارد و ۹۵۶ میلیون تومان ۳.۳- ۸۸+ ریال ۲.۲-
سال ۹۲ ۴۱۳ میلیارد تومان _ ۹۰+ ریال _

*بانک خاورمیانه

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
۶ ماهه اول سال ۹۵ ۷۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان ۴۳+ ۱۹۹ ریال ۴۳+
سال ۹۴ ۱۳۶ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان ۶۰+ ۳۴۰+ ریال ۶۰+
سال ۹۳ ۸۴ میلیارد و ۸۵۱ میلیون تومان ۳+ ۲۱۲+ ریال ۳+
سال ۹۲ ۸۲ میلیارد تومان _ ۲۰۵+ ریال _

*بانک سینا

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
۶ ماهه اول سال ۹۵ ۶۸ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان ۴۴- ۶۸+ ریال ۴۴-
سال ۹۴ ۲۲۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون تومان ۴-

۲۲۷ ریال

۳-
سال ۹۳ ۲۳۵ میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان ۵۱- ۲۳۵ ریال ۷۱-
سال ۹۲ ۴۸۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان _ ۸۰۶ ریال _

سینا

*بانک حکمت ایرانیان

دوره سود خالص درصد تغییر سود هر سهم درصد تغییر
۶ ماهه اول ۹۵ ۸ میلیارد و ۱۰۱ میلیون تومان ۲۲+ ۲۰ ریال ۱۸+
سال ۹۴ ۳۲ میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان ۸+ ۸۱ ریال ۸+
سال ۹۳ ۳۰ میلیارد و ۵۷ میلیون تومان ۳۲- ۷۵ ریال ۳۲-
سال ۹۲ ۴۴ میلیارد و ۲۲۸ میلیون تومان _ ۱۱۱ ریال _

به گزارش فارس، به هر روشی سود خالص این ۱۸ بانک در سال ۹۴ را بررسی و با سال‌های ۹۳ و ۹۲ مقایسه کنیم، ماحصل آن روند شدید نزولی سود خالص در شبکه بانکی است.

سود خالص بانک‌های بورسی از ۶ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان در سال ۹۲ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان رسیده و به‌عبارت دیگر ۶۱ درصد کاهش یافته است.

در حالت دوم که از بین بانک‌های زیان‌ده فقط بانک ملت و تجارت حذف می‌شود، سود بانک‌ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ حدود ۶۸.۵ درصد کاهش داشته است.

در حالت سوم که زیان بانک‌های ملت و تجارت هم اضافه می‌شود، سود خالص بانک‌ها ۱۳۹ درصد افت کرده است.

این شرایط حاکی از سایه سنگین رکود بر عملکرد شبکه بانکی از یک طرف و بحرانی شدن وضعیت مالی تعداد قابل توجهی بانک‌های کشور است.

یادآوری این نکته ضروری است که در سه ماهه و ۶ ماهه اول سال جاری برخی بانک‌هایی که در سال گذشته سودده بوده‌اند، در سه ماهه اول یا ۶ ماهه اول امسال منفی شده است.

همانطور که در گزارش‌های قبلی خبرگزاری فارس، به اختصاص بخش عمده سود و حتی مازاد سود به سپرده‌گذاران بانک‌ها پرداخت، در یکی از گزارش‌ها مشخص شد که بانک‌ها در سال گذشته ۹۵ درصد از هر آنچه که از محل اعطای تسهیلات، وجه التزام و سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری به دست آورده‌اند را به سپرده‌گذاران اختصاص داده‌اند.

به‌عنوان نمونه بانک ملت برای پاسخگویی به سود تضمین شده به مشتریان خود، حق‌الوکاله را حذف کرده بود و بسیاری از بانک‌ها مازاد بر حق سپرده‌گذار، سود پرداخت کرده بودند.

در این میان باید امیدوار بود اقدام شجاعانه بانک مرکزی در شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و سخت‌گیری نسبت به رعایت استاندارهای مالی در کنار تعیین مهلت سه ساله برای تطبیق با این استانداردها، به تدریج ساختار مالی آنها را اصلاح و سیستم بانکی را به سمت سود‌دهی منطقی هدایت کند.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *