آثار نوسانات ارزی برسیستم بانکی

پژوهشکده پولی و بانکی با انتشار مقاله «آثار بی‌ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران» عواملی همچون مسایل مربوط به نحوه حسابداری و شناسایی سود در بانک‌ها، عدم و جود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و دسترسی بانک‌ها به بازار ارز و سایر بازارهای مالی از کانال شرکت‌های تابعه خود را بررسی کرد.

به گزارش سادس به نقل ازرویکرد، براساس این پژوهش وقوع بحران مالی جهانی اخیر باعث شد تا چارچوب نظارت احتیاطی برای دستیابی به ثبات مالی مورد بازبینی و بررسی دقیق‌تر قرار گیرد. از همین رو در ادبیات پس از بحران اهمیت توجه به نوسانات اقتصاد کلان به عنوان یک بازوی مکمل برای چارچوب نظارت احتیاطی مورد توجه قرار گرفت. از میان مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد کلان در سال‌های اخیر، نوسانات بازار ارز بوده که بررسی اثر آن بر عملکرد شبکه بانکی در ایران حائز اهمیت است.

هدف از انجام این مطالعه بررسی آثار بی‌ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران در چارچوب تحلیل وضعیت سودآوری بانک های ایرانی عنوان و نوشته شده: نسبت سودآوری و مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها به عنوان معیارهای مربوط به ارزیابی سلامت بانک‌های کشور در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با استفاده از داده‌های ماهانه و متدولوژی خودرگرسیون برداری و ناهمسانی واریانس شرطی، در مواجهه با شوک نرخ ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های ثبات اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نتایج این مقاله نشان می‌دهد بانک‌های ایرانی در برابر بی‌ثباتی بازار ارز دچار ضرر و زیان نمی‌شوند اما به نظر می‌رسد عواملی همچون مسایل مربوط به نحوه حسابداری و شناسایی سود در بانک‌ها، عدم وجود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و دسترسی بانک‌ها به بازار ارز و سایر بازارهای مالی از کانال شرکت‌های تابعه خود، شرایط ویژه‌ای را در جهت فاصله‌گرفتن از ضرر و زیان ناشی از فعل و انفعالات اقتصاد کلان، برای شبکه بانکی ایران فراهم می‌کند.

بر مبنای تحلیل پژوهشکده پولی و بانکی که در قالب یادداشت مشترکی که نوشته محمد ولی‌پور و محمد ارباب‌فضلی» است، در هنگام وقوع شوک مثبت ارزی، ارزش دارایی‌های موجود در سبد ارزی بانک‌ها افزایش می‌یابد. به این ترتیب درآمدهای مشاع بانک‌ها و میزان سود شبکه بانکی کشور نیز افزایش خواهد یافت. ازسوی دیگر بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی کشور، در هنگام وقوع شوک منفی در بازار ارز، تاثیرات روانی کاهش نرخ ارز، میل به فروش ارز را در بین دارندگان ارز افزایش می‌دهد. دلهره کاهش ادامه‌دار نرخ ارز در زمان شوک منفی، عرضه ارز از سوی دارندگان ارز را به دنبال دارد.

با فروش ارز و تبدیل آن به ریال، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد بنابراین در صورت وقوع شوک منفی در بازار ارز نه‌تنها منابع بانک‌ها افزایش می‌‌یابد بلکه در نتیجه افزایش منابع، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز بیشتر می‌شود.

با توجه به اینکه معمولا در معاملات بانکی زمان سررسید سپرده‌های جذب شده کمتر از زمان سررسید وام‌های پرداخت شده به مشتریان است، کاهش نرخ ارز سبب انتفاع ترازنامه بانک‌ها خواهد شد.

براساس نتایج پژوهش انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی کشور، افزایش نرخ ارز از محل پرتفوی ارزی و کاهش نرخ ارز نیز از محل پرتفوی ریالی بر سودآوری شبکه بانکی کشور تاثیر مثبت خواهد گذاشت همچنین بر مبنای پژوهش منتشر شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی کشور، بررسی عمق اثرگذاری نوسانات ارزی بر میزان سودآوری شبکه بانکی نشان می‌دهد شوک مثبت بر بازار ارزی تاثیر بیشتری بر سودآوری شبکه بانکی کشور در مقایسه با کاهش نرخ ارز دارد.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *