ضرورت تلاش همکاران برای حفظ و افزایش اعتبار نام بانک ملی ایران

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ابراز داشت:همانطور که گذشتگان ما با فعالیت‌های خوب خود توانستند نام بانک ملی ایران را به یک برند معتبر و قابل اعتماد تبدیل کنند، ما نیز باید با ادامه راه آن ها ،این نام ارزشمند را حفظ کنیم و هر روز اعتبار بیشتری به آن ببخشیم و تلاشمان را برای حفظ مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید بیشتر کنیم.
به گزارش سادس به نقل ازرویک

دسته‌بندی نشده