درد سر نقل و انتقال/برای پول یا خدمت به خلق خدا

راننده شروع کرد به فریاد زدن، از ماشین با سرعت پیاده شد و چاقوی بزرگی را در شکم راننده دیگر فرو برد، بعد از چند ثانیه او نقش زمین شد. همه مبهوت، به فردی که غرقه در خون روی زمین افتاده بود نگاه می کردند. از شاهدان ماجرا را پرسیدم، دعوا سر مسافری با کرایه پنج هزار تومان بوده است. یاد داستان های آدم خواری در مناطقی که در قحطی و خشکسالی می سوختند افتادم، امروز چیزی شبیه آن را دیدم، دعوای برای پول.

سرویس انتظامی سادس – حامد آزادی: پای پول که وسط بیاید، همه محق می شوند، در جریان نقل و انتقال سند مالکیت توسط نیروی انتظامی، با کلی بررسی، و رفت و آمد، و پرس جو ، متوجه شدم، معامله در دفترخانه ها و نقل و انتقال سند خودرو در این مکان سود زیادی عائد دفترخانه دار ها می کند. در حالیکه نقل و انتقال توسط نیروی انتظامی با سهولت بیشتر برای مردم و بدون چشم داشت مالی از سوی نیروی انتظامی صورت می گیرد.

اگر بخواهیم از دید سازمان ثبت اسناد به قضیه نگاه کنیم، باید بگوییم «سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند» چون برای نیروی انتظامی عائدی چندانی ندارد و شاید سازمان ثبت اسناد اگر عائدی نداشت، سراغ درد سرهای بعد هم نمی رفت. اما اگر با دید یک انسان متعهد که بفکر خدمت به عیال الله است، به قضیه نگاه کنیم، سهولت در کار مردم هدف اصلی برای کار روزمره می باشد.

ارباب رجوع وقتی در ادارات کارش گیر می کند، باید یک کفش آهنین پا کرده تا بعد از طی کردن تمام اتاق ها و امضاء از ریز و درشت اداره، کاری که داشته انجام دهد، البته اگر در اثناء کار سازمان دیگری بواسطه ارتباط با گوشه ای از کار همین سنگ ها را در مقابل پای او قرار ندهد.

نقل و انتقال سند مالکیت خودرو، از قاعده بروکراسی و کاغذ بازی اداری خارج نبود، پلاک و امور مربوط به آن در نیروی انتظامی، کارهای نقل و انتقال در دفتر خانه صورت می پذیرد. یعنی برای بنام کردن یک پیکان پنجاه هفت که دوازده هزار کیلومتر راه رفته باید دوبرابر راه رفت تا بالاخره ماشین مذکور را به خریدار کنونی منتقل کنیم.

اما با سپردن کار به دست ارگان متعهد و با توجه نیروی انتظامی به عدم اخلال در قانون و سازمان های مرتبط قبلی مانند سازمان ثبت اسناد  به هدف الهی که خدمت به خلق خدا، عیال الله و سهولت در کار مردم نزدیک می شویم.

 

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *