اصلاح ظاهر و باطن معنوی خود به حجاب بسپارید

ارزش وجودی انسان در طرح عظیم خلقت است و حجاب یک درک قلبی برای برترین آفریده خالق است. حجاب در اصل اصلاح ظاهر و باطن معنوی خود است. اگر حجاب باعث کاهش غرور انسانی و تکبر انسانی و افزایش کرامت انسانی شود، می‌توان گفت که حجاب یک عصمت و عفت به حساب می‌آید.

سرویس اجتماعی سادس: اگر بخواهیم حجاب را تعریف کنیم باید به اصل  خودمان برگردیم؛  ارزش گذاری زن و مرد از روی حجاب آنان است و نبود این اصل باعث تزلزل کرامت انسانی می‌شود. به جرأت می توان گفت که حجاب یک بلوغ فکری برای هر دو جنس است. ناگفته نماند درخشندگی ظاهری انسان از وجود حجاب درونی او نشات می‌گیرد و رسیدن به قله کمال تنها زمانی محقق می‌شود که روح عرفانی حجاب از درون جوشیده شود و این زیبایی الهی نمایان شود.

ارزش وجودی انسان در طرح عظیم خلقت است و حجاب یک درک قلبی برای برترین آفریده خالق است. حجاب در اصل اصلاح ظاهر و باطن معنوی خود است. اگر حجاب باعث کاهش غرور انسانی و تکبر انسانی و افزایش کرامت انسانی شود، می‌توان گفت که حجاب یک عصمت و عفت به حساب می آید.

جهان خود حجابی زیبا دارد و زمانی می‌توان اصل وجودی این دنیا را دید که حجاب این آسمان و زمین کنار رود و زیبایی های واقعی این دنیا نمایان شود. مسئله حجاب نیز همین گونه است اصل فطرت زیبای انسان پشت انبوهی از ناشایستگی های زندگی پنهان شده است و زمانی فطرت زیبای آدمی آشکار می‌شود که انسان از همه چیز پاک شود.

رسیدن به کمال مطلوب چه برای زن و چه برای مرد در اصل فرهنگ اصیل حجاب خلاصه شده است. در تمام ادیان حتی دین یهود موضوع حجاب مورد بررسی قرار گرفته است. هر چند می‌توان نشانه هایی از افراطی گری در مسئله حجاب را  در دین یهود مشاهده  کرد؛ اما  در کتاب حجاب در اسلام نیز گفته شده است که گرچه پوشش در بین عرب مرسوم نبود و اسلام آن را به وجود آورد؛ ولی در ملل غیر عرب به شدیدترین شکل رواج داشت. نمونه این شدت را می‌توان در دین یهود دید که گفته شده گفتگوی میان زن و شوهر از طرف فقهای دین ممنوع بود.

هر چند در همه ادیان تعریفی از حجاب آمده است؛ اما کامل ترین تعریف حجاب را می‌توان در اسلام دید. حجاب در اسلام را می‌توان رسیدن به یک عرفان درونی و بیرونی دانست. در اسلام علاوه بر حجاب ظاهر به حجاب باطن نیز توجه ویژه ای شده است و لازمه رسیدن به یک معرفت ظاهری رسیدن به معرفت باطنی احتیاج دارد و همه چیز از درون می‌جوشد نه از بیرون. حجاب یک بلوغ عرفانی درونی و بیرونی است و نبود یکی از این دو باعث تزلزل در مسیر کمال می شود.

ناگفته نماند اگر حجاب یک شعار روزمره شود معنویت کمال زیر سوال می رود و ذات و گوهره اخلاق اسلامی از مسیر خود دور می شود؛ باشد که حجاب، این امانت الهی در مسیر توسعه کمال انسانی و معنوی باشد.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *