« نظارت مبتنی بر ريسک» رویکرد اصلی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری

هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپرده‌گذاران و ساير بستانکاران است. از اين رو نظارت در پی آن است تا اطمينان يابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شيوه‌ای ايمن و صحيح عمل کرده؛ در مقابله با ريسک‌های فراروی خود، از سرمايه و ذخاير کافی برخوردارند.
به گزارش  سادس به نقل از رویکرد بانک مرکزی که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گيری از آخرين دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رويکرد « نظارت مبتنی بر ريسک» را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزيد و در اين راستا ضمن تجديد ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوين مقررات احتياطی و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکی در کشور را سرلوحه فعاليت‌های خود قرار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ادامه مروری اجمالی بر اقدامات و دستاوردهای حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در یک سال گذشته خواهیم داشت.

ادارات نظارت بر موسسات پولي غير بانکي و نظارت استاني

الف‏‏- ادامه ساماندهي موسسات موجود فعال در حوزه بازار غير متشکل پولي:
۱- شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي غير مجاز فعال در زمينه پولي و اعتباري در سطح کشور(صندوق هاي قرض‌الحسنه،‌ تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،‌صرافي ها، شرکت هاي ليزينگ، . . . )
۲- انجام اقدامات لازم جهت تجميع،تبديل و ارتقاء برخي موسسات پولي فاقد مجوز از بانک مرکزي و انجام تشريفات مربوط به تعطيلي و انحلال برخي واحدهاي پولي غير مجاز شناسايي شده از طريق همکاري مراجع انتظامي ، قضايي و ثبتي.
۳- تدوين برنامه عملياتي ساماندهي نهادهاي فعال در بازار غيرمتشکل پولي.

ب‏‏- جلوگيري از ايجاد و توسعه نهادهاي پولي غيرمجاز با همکاري ساير دستگاههاي ذيربط:
۱- بروز رساني فرايند شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي غير مجاز فعال در زمينه پولي و اعتباري در سطح کشور(صندوق هاي قرض‌الحسنه،‌ تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،‌صرافي ها ، تارنماهاي غير مجاز فعال در زمينه خريد و فروش ارز، شرکتهاي ليزينگ، . . . ).
۲- همکاري با مراجع قضايي، انتظامي و ساير دستگاه ها برای جلوگيري از تداوم فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي و تارنماهاي غير مجاز فعال در بازار پولي
 طرح موضوع ساماندهي نهادهاي پولي غيرمجاز، در نهادها و مراجع حاکميتي ازجمله شوراي عالي امنيت ملي، مبارزه با مفاسد اقتصادي و . .
 برگزاري جلسات کارگروه ساماندهي بازار غير متشکل پولي موضوع مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، ارائه گزارشات و اطلاعات و مدارک مورد نياز در کارگروه مزبور و ابلاغ مصوبات کارگروه به دستگاه ها و مراجع ذيربط.
 معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي و تارنماهاي غير مجاز فعال در بازار پولي کشور به نيروي انتظامي و مراجع قضايي به منظورجلوگيري از تداوم فعاليت آنها.

ج‏‏- گسترش نظارت حضوري و غير حضوري بر بازار غير متشکل پولي (صندوق هاي قرض‌الحسنه،‌ تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،‌صرافي ها ، شرکتهاي ليزينگ، . . . )
۱- گسترش بازرسي هاي دوره اي و موردي از نهاد هاي پولي فعال ( صندوق هاي قرض‌الحسنه،‌ تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،‌صرافي ها و شرکت هاي ليزينگ و . . . )
 انجام بازرسي هاي موردي از واحدهاي پولي فاقد مجوز و داراي مجوز براساس شرايط و حسب مورد.
 نظارت بر عملکرد موسسات اعتباري در شرف تاسيس تا زمان اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي.
 بررسي فروش ارزهاي مداخله‌اي توسط شرکت هاي صرافي هاي منتخب بانکي به شرکتهاي صرافي به منظور اطمينان از ثبت آنها در سامانه سنا و همچنين بررسي ارزهاي خريداري شده توسط شرکت هاي صرافي از هلدينگ هاي پتروشيمي.
۲- تدوين شيوه نامه جهت رسيدگي و برخورد با تخلفات موسسات پولي تحت نظارت
 تدوين شيوه نامه رسيدگي به تخلفات صرافي ها به استناد ماده ۴۲ دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها
 تدوين و تصويب شيوه نامه برخورد انضباطي با شرکتهاي تعاوني اعتبار به استناد ماده ۲۴ دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکتهاي تعاوني اعتبار.
 ‏‏-تدوين و تصويب شيوه نامه نحوه رسيدگي به شکايات مشتريان صرافيها، مطابق با ماده ۴۲ دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها.
۳- پاسخگويی و رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به تخلف يا عدم رعايت قانون، مقررات و دستورالعمل‌هاي بانكِ مركزي از سوی موسسات پولی غيربانکی.
۴- استفاده از همکاري سازمان هاي مردم نهاد در نظارت بر موسسات پولي غير بانکي و انجام اقدامات و پيگيري هاي لازم در خصوص ادغام کانون و انجمن ليزينگ و تشکيل جامعه ليزينگ به منظور نظارت دقيق‌تر بر شرکت هاي ليزينگ.
۵- بازرسي موردي از سرپرستي‌ها و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي مستقر در حوزه جغرافيايي تحت نظارت استاني حسب در خواست مقامات محترم نظارتی بانک.
۶- حضور در جلسات استاني دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله مراجع قضائی، سیاسی و امنیتی، در راستاي ايفاي وظايف نظارتي محوله و تعیین تکلیف نهادهای پولی دارای مشکل و بحرانی.

اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها

الف‏‏‏- بررسی و رسيدگي به شکايات و تقاضاها
بررسي و رسيدگي به ۵۳۹۰ مورد شکايت و تقاضای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات داخلی بانک و سازمان ها و نهادهای خارج از بانک

ب‏‏- تهيه و تنظيم گزارشات:
انجام ۱۴۵ مورد بازرسي حضوري جهت بررسی تعدادی از شکایات و تقاضاها و ارائه گزارشات مربوطه.

ج‏‏- پاسخگويي به تلفن مشتريان :
لازم به توضیح است، بصورت میانگین، همکاران در هر روز، پاسخگوی ۲۰۰ تلفن ارباب رجوع می باشند که زمان قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است .

هـ‏‏- تهيه و تنظيم و پیگیری بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها:
 تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری .
 ابلاغ دستورالعمل به سیستم بانکی و تعیین تکالیف بانک ها در خصوص اجرای دستورالعمل .
 پیگیری اقدامات صورت گرفته توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای دستورالعمل یاد شده.
 پیگیری مفاد ماده (۲۵) مرتبط با نحوه اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و اعلام نتایج به سازمان بازرسی کل کشور.
 تهیه ۱۵۱ مورد گزارش درارتباط با بررسی و پی گیری شکايات دریافتی

اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي:
الف‏‏- بررسي عملکرد و کارايي زير ساخت فناوري اطلاعات در شبکه بانکي
۱- بررسي صحت و کارايي سامانه شناسه واريز حسابهاي دولتي؛ سامانه چکاوک و سپام
۲- انجام بازرسي دوره اي و سر زده از واحد فناوري اطلاعات شبکه بانکي
۳- بررسي و ارزيابي فني زير ساختهاي بانکها جهت اخذ مجوز هاي ارزي.
۴- بررسي ابتدايي رتبه بندي فاوا بانک ها
۵- پيگيري فرايند راه اندازي انبار داده در شبکه بانکي کشور
۶- تعامل و بررسي در خصوص جدول اقدامات نظارتي و اخذ بازخورد اصلاحات صورت گرفته در بازه هاي زماني مصوب
۷- پی‌گیری ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز

ب‏‏- تدوين رويه‌هاي نظارتي و ابلاغ آن به شبکه بانکي
۱- تدوين رويه ارزيابي نظام کنترلهاي داخلی
۲- تدوين رويه ارزيابي حاکميت شرکتي
۳- تدوين رويه ارزيابي کفايت سرمايه و سرمايه پايه
۴- تدوين رويه تسهيلات کلان
۵- تدوين رويه تسهيلات اشخاص مرتبط
۶- تدوين رويه نظارت بر قرعه‌کشي حسابهاي قرض‌الحسنه پس انداز
۷- تدوين رويه شفافيت اطلاعات
۸- تدوين رويه طبقه‌بندي دارايي ها و ذخيره گيري
۹- تهيه رويه نظارتي طبقه‌بندي دارايي‌ها و ذخيره‌گيري
۱۰- بررسي دستورالعمل حسابرسان منتخب و بروزرساني آن
۱۱- تهيه گزارش تعامل حسابرسان مستقل و ناظران بانکي
۱۲- تشکيل کميته سرفصل حساب‌ها و انجام امور دبيرخانه‌اي مربوطه
۱۳- تشکيل کارگروه کارمزد خدمات بانکي و انجام امور دبيرخانه‌اي کارگروه مربوطه

ج‏‏- تهيه گزارش از عملکرد شبکه بانکي کشور
۱- وضعيت شاخص‌هاي سلامت بانکي
۲- رتبه‌بندي بانکها و موسسات اعتباري کشور بر اساس روش CAMELS
۳- بررسي وضعيت سرمايه بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور
۴- مطالبات غيرجاري بانک‌ها و موسسات اعتباري و به روز رساني آن براي مقاطع زماني مختلف
۵- بررسي عملکرد شعب و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباري
۶- تعيين مبنايي جهت صدور مجوز تاسيس شعب جديد بانک‌ها و موسسات اعتباري
۷- اظهار نظر در خصوص آئين نامه‌هاي مختلف مانند کفايت سرمايه، آئئين‌نامه نقدينگي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ….
۸- ‏تدوين و تصويب شيوه نامه نحوه رسيدگي به شکايات مشتريان صرافيها، مطابق با ماده ۴۲ دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها.
۹- اظهار نظر در خصوص اصلاح قانوني و مقرراتي مورد نظر بانک مرکزي جهت کاهش مطالبات معوق

ادارات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري ۱ و ۲ :
۱- بررسي مستمر رعايت‏‏‏‏/عدم رعايت نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري و تسهيلات اعطايي در طول سال به صورت حضوري و صدور اخطاريه جهت برخي از بانک ها و موسسات اعتباري.
۲- ‏ارجاع پرونده برخي از بانک ها و موسسات اعتباري به هيات انتظامي بانک ها و موسسات اعتباري، در خصوص عدم رعايت نرخ سود سپرده هاي بانکي و نرخ سود تسهيلات اعطايي.
۳- انجام مکاتبات مربوط به راي صادره در هيات انتظامي.
۴- بررسي درخواست تجديد نظر به راي صادره هيات انتظامي.
۵- بازرسي هاي موردي باتوجه به اطلاعات دريافتي و همچنين پيگيري موارد مشاهده شده در شعب بانک ها.
۶- برگزاري جلسات با مديران عامل بانک ها و موسسات اعتباري در بانک هاي عامل و در اين اداره، با موضوع بررسي مشکلات اجرايي در شبکه بانکي و تعامل با بانک ها به منظورتذکر در اجراي صحيح و به موقع بخشنامه هاي بانک مرکزي.
۷- شناسايي سهم سود قطعي سپرده‌گذاران، بررسي سود آوري بانک ها و موسسات اعتباري و تعيين سهم سود قطعي سپرده‌گذاران بر اساس ضوابط دستور العمل ذيربط.
۸- کنترل محاسبات سپرده قانوني بر اساس اقلام عمده دارايي ها و بدهي هاي بانک ها به صورت هفتگي.
۹- کنترل محاسبات سپرده دولتي بانکها و موسسات اعتباري به صورت روزانه.
۱۰- پيگيري و اخذ اطلاعات مربوط به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد در خصوص فروش دارائيهاي ثابت (منقول و غيرمنقول) مازاد و کاهش ميزان سرمايه گذاري در سهام شرکتها در چارچوب ضوابط مورد نظر.
۱۱- پيگيري و اخذ اطلاعات مربوط به اجراي ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات.
۱۲- بررسي حضوري فرايند نحوه طبقه بندي دارائيها (جاري، سررسيدگذشته، معوق و مشکوک الوصول) و محاسبه کيفيت ذخاير مطالبات مشکوک الوصول مطالبات غيرجاري به صورت حضوري و اعلام ميزان کسري ذخاير مذکور.
۱۳- بررسي نحوه شناسايي و کيفيت درآمدهاي اعلامي در صورتهاي مالي بانک برخي از بانک ها و موسسات اعتباري.
۱۴- نحوه محاسبه سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار.
۱۵- صدور مجوز برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه جهت تصويب صورت هاي مالي سال ۱۳۹۴ به برخي از بانکها و موسسات اعتباري.
۱۶- بررسي نامه هاي دادسراي عمومي و انقلاب ( رسيدگي به جرايم پولي و بانکي).
۱۷- مکاتبات متعدد با مدير عامل محترم بانکها، ادارات مختلف بانکها، کانون بانک‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي درخصوص نرخ کارمزد و شرکت در کارگروه مربوط به تعيين نرخ کارمزد خدمات بانکي.
۱۸- تهيه گزارش درخصوص بررسي اقدامات صورت گرفته توسط برخي از بانکها در راستاي فروش دارايي‌هاي مازاد در سال ۱۳۹۳
۱۹- مکاتبات متعدد با سرپرست هيأت بازرسي بانک مرکزي – سازمان بازرسي کل کشور در خصوص تخلفات بانک ها.
۲۰- بررسي عملکرد بانکها در ارتباط با عمليات صدور چک رمزدار بين‌بانکي و تهيه گزارش.
۲۱- تهيه گزارش درخصوص وضعيت بانکها در رابطه با سرمايه پايه، نسبت کفايت سرمايه، ترکيب سهامداران، وضعيت حساب بدهکاران موقت، نسبت مطالبات غيرجاري، وضعيت تسهيلات و تعهدات کلان و مرتبط، وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها و وضعيت دارايي‌هاي ثابت.
۲۲- بررسي درخواست بانکها مبني بر صدور مجوز ارزي و تهيه گزارش هاي مربوطه در اين خصوص.
۲۳- بازرسي حضوري و تهيه گزارش درخصوص معاملات املاک بانکها و شرکتهاي وابسته به آن آنها.
۲۴- رسيدگی به گزارشات مردمی مبنی بر سوء‌استفاده برخی اشخاص از خدمات و تسهيلات بانک ها.
۲۵- برگزاري جلسات مشترک با حسابرس مستقل بانک‌هاي تحت نظارت جهت بررسي ايرادات و مشکلات بانک‌ها، کيفيت حسابرسي صورت پذيرفته و الزامات قانوني مرتبط با ارائه صورتهاي مالي بانک‌ها.
۲۶- بررسي کنترل داخلي بانک ها.
۲۷- بررسي مجوز قرعه کشي برخي ازبانک ها.
۲۸- بررسي و شناسايي سود موهومي در برخي از بانک ها
۲۹- انجام مکاتبات مربوط به حق عضويت برخي از موسسات در صندوق ضمانت سپرده ها.
۳۰- بررسی و گزارش وضعيت حسابهای موسسه ثامن‌الحجج در برخي از بانکها و پيگيری و انسداد آن.
۳۱- بررسی اجرای بخشنامه تضمين معاملات دولتی و رسيدگی به بندهای فرمهای ضمانتنامه در بانک ها.
۳۲- تهيه گزارش و مکاتبه با سازمان بازرسي، مرکز پژوهش های مجلس و دادستاني کل کشور در خصوص عملکرد ماده ۵ قانون اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (وضعيت سهامداران بانکها و مؤسسات اعتباری).
۳۳- مکاتبه با وزارت اقتصاد در خصوص سپرده های ريالی و سپرده قانونی نظام بانکی در پايان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
۳۴- بررسي سرمايه پايه و سقف اعتباري بانک ها جهت پاسخ استعلام اداره اعتبارات در خصوص ارائه مجوز تسهيلات کلان و انتشار اوراق صکوک.
۳۵- پاسخ استعلام بخش حقوقي در خصوص حسابهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در سيستم بانکي.
۳۶- مکاتبه با ادارات مهندسي نرم افزار و سخت افزار جهت دسترسی ادارات نظارتی به سامانه سناب و فضاي مشترک.
۳۷- تهيه گزارش شاخص هاي مالي کليه بانکها در مقاطع ماهانه.
۳۸- به روز رساني سيستم (Allinone) جهت تهيه گزارش ها و نسبتهاي مالي.
۳۹- تهيه و تجميع اطلاعات و شاخص هاي احتياطي و نظارتي مورد نياز IFSB به منظور مشارکت در مرحله سوم ايجاد پايگاه اطلاعاتی هيات خدمات مالی اسلامی.
۴۰- تعيين سرفصل های مشمول پرداخت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها و شرکت در جلسات مربوطه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز به صندوق ضمانت سپرده ها.
۴۱- انجام امور مربوط به قرعه کشی حسابهای پس انداز قرض الحسنه وشرکت در جلسات مربوطه.
۴۲- بررسی نحوه صدور کارت هديه.
۴۳- بررسی حاکميت شرکتي و وضعيت کميته حسابرسی و کميته عالی مديريت ريسک و کميته های فرعی در بانک ها.
۴۴- بررسی آمار و ارقام تعداد فقرات بالای چک های برگشتی به صورت حضوری و تذکر کتبی به برخي از بانکها مبنی بر رعايت مفاد دستورالعمل حساب جاری به صورت کامل
۴۵- تهیه گزارشات کارشناسی حسب موضوعات ارجاعی از سوی نهاد های مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر نهاد ها و موسسات دولتی و غیر دولتی.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *