تامين مالي نظام اقتصادي کشور با اولویت تولید و اشتغال

بخش اعتباری بانک مرکزی در سال« اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل » و در راستای حمایت تولید و خروج از رکود به تخصیص خطوط اعتباری به بانک های عامل، کمک به تامین مالی خودروسازان و تولید کنندگان ماشین آلات کشاورزی، تدوین دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و مستثنی شدن بنگاه های کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات اقدام کرده است.
به گزارش  سادس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آنچه در ادامه می آید خلاصه ای از گزارش اقدامات بخش اعتباری این بانک است.
• مستثني شدن بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات ضمناً موسسه اعتباري مي‌تواند بدهي غيرجاري کمتر از ۱۰ميليارد ريال بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يکسال امهال کند.

• با توجه به پيگيري هاي به عمل آمده، بانک‌هاي عضو سامانه تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از ۱۲ بانک در پايان سال ۱۳۹۳ به ۲۸ بانک و موسسه اعتباري تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۵ رسيده است. همچنين در بازه زماني ۱۳۹۴.۷.۱ لغايت ۱۳۹۵.۵.۲۰ تعداد ۶۲۴۵۶۴ نفر جمعاً به مبلغ ۲۵۴۱۹ ميليارد ريال از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند.

• به منظور اجراي قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مبني بر افزايش سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج ايثارگران به دو برابر سقف هاي عادي ازدواج افراد عادي موضوع پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار طي نامه شماره ۹۴.۱۰۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۴.۴.۲۲ به بانک هاي عامل ابلاغ شد. در حال حاضر ميزان تسهيلات مبلغ۲۰۰ميليون ريال است. همچنين تا تاريخ ۱۳۹۵.۴.۲۹ تعداد ۱۴۸۷۲ نفر به مبلغ ۹۴۰۸۶ ميليارد ريال از این تسهيلات بهره مند شده اند.

• از محل منابع داخلي بانک‌هاي عامل تا پايان تيرماه مبلغ ۳۱۵۰۰ ميليارد ريال تسهيلات پرداخت برای خريد تضميني گندم در سال ۱۳۹۵ پرداخت شده است.

• به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۵.۵.۵ شوراي پول واعتبار سقف فردي تسهيلات نوسازي و بهسازي مسکن روستايي از ۱۵۰ميليون ريال به ۲۰۰ميليون ريال افزايش يافت.

• در راستاي طرح کاهش آلايندگي کلان شهرها از محل منابع عادي بانک‌ها‌ي عامل(ملي‌ايران، ملت، تجارت، سپه، توسعه تعاون)جمعاً مبلغ ۲۲۰۰۰ ميليارد ريال سهميه بابت طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده (خودروهای سنگین) درنظر گرفته شده است.

اقدامات بخش اعتباری در سال ۱۳۹۴
• انعقاد دو فقره قرارداد و یک فقره متمم قرارداد برای اجرای طرح‌های زیربنایی دولتی از محل تسهیلات مالی خارجی به استناد ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور جمعاً به مبلغ ۳۲۴۴۱.۵ میلیارد ریال معادل ۰.۸ میلیارد یوان چین، ۱.۱ میلیارد دلار و ۱۳.۶ میلیارد روپیه هند.

• صدور ۱۹ فقره مجوز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی کشور جمعاً به مبلغ ۱۰۱۳۲ میلیارد ریال.

• در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تاکنون قراردادهای خطوط اعتباری‌ به مبلغ ۲۷۷۳۰ میلیارد ریال برای ۱۲۹۹۷۵ دستگاه خودرو و ۳۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانکهای عامل منعقد شد که تا تاریخ ۱۳۹۵.۵.۱۵ مبلغ ۲۷۷۲۸ میلیارد ریال برای خرید اسناد تجاری تعداد ۱۲۷۴۹۴ دستگاه خودرو اعتبار پادار شده است.

• بابت خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای، مجموع ارزش ریالی موجودی‌ کالاهای انبار شده در حدود ۵۱۷۵۳ میلیارد ریال بوده که تاکنون مبلغ ۲۱۳۵۰ میلیارد ریال قرارداد خط اعتباری با بانک‌های عامل منعقد شده و از این محل مبلغ ۸۱۵۳ میلیارد ریال از آن به حساب بانک‌های عامل واریز شده است.

• به منظور رفع تنگناهای اقتصادی واحدهای تولیدی، به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۴.۷.۲۴ شورای پول و اعتبار مقرر شد کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی نیز توسط بانک‌ها صادر شود و بانک مرکزی نسبت به تامین مالی طرح مذکور جمعاً به مبلغ ۴۲۰۰۰ میلیارد ریال اقدام کند. براین اساس تا تاریخ ۱۳۹۵.۴.۳۱ به میزان ۲۸۶ میلیارد ریال از طریق خطوط اعتباری به حساب بانک‌های عامل واریز شد.

• به استناد مصوبه شماره۱۸۱۵۱.ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴.۲.۱۹ هیئت‌ محترم وزیران کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در همه استان‌های کشور تشکیل شد که در تحقق اهداف کارگروه مذکور طی نامه شماره ۹۴.۲۶۰۴۶۱ مورخ ۱۳۹۴.۹.۱۲ به عنوان تمام مدیران عامل بانک‌ها، بر همکاری و مساعدت بیشتر از سوی شبکه بانکی کشور با کارگروه تاکید شد.

• از شهریور سال ۱۳۹۴ تاکنون به میزان ۸۹۴۷۷ میلیارد ریال اوراق مشارکت انتشار یافته که ۶۴۷۸۰ میلیارد ریال از آن به فروش رسیده است. ۳۰ درصد از فروش این اوراق به تامین مالی طرح قطار شهری شهرداری‌های تهران، اصفهان و مشهد اختصاص یافت و مابقی به پیمانکاران طلبکار از دولت واگذار شده است.

• با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی توسط دولت به منظور تسویه‌‌ بدهی دولت به طلبکاران با عاملیت بانک ملی ایران و در پنج مرحله انتشار یافت.

• در پایان سال ۱۳۹۴ سود قطعی اوراق مشارکت انتشار یافته توسط شهرداری‌های قم و قزوین در سال ۱۳۸۸ محاسبه و اعلام شد. سود قطعی اوراق مشارکت شهرداری قم به میزان ۲۳.۵ درصد (۳.۵ درصد مازاد سالانه ) و شهرداری قزوین به میزان ۲۰.۳ درصد (۰.۳ مازاد سالانه) اعلام شد.

• در دو فصل پایانی سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دارد ویژه سرمایه گذاری (عام) بر اساس دستورالعمل ابلاغی (۱۳۹۴.۵.۳) توسط شبکه‌ بانکی کشور انتشار یافت که ۱۱۷ هزار میلیارد ریال از آن به فروش رسید.

• حسب تصمیمات متخذه در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴.۶.۱۰ شورای پول و اعتبار موضوع افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن قضات و مدیران ارشد فاقد پایه قضایی تا مبلغ هزار (۱۰۰۰) میلیون ریال با معرفی قوه قضاییه و با دوره بازپرداخت حداکثر بیست ساله (با رعایت ضوابط و نرخ‌های مندرج در مصوبات شورای پول و اعتبار) و مشابه شرایط تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها طی نامه های شماره ۹۴.۱۷۳۰۷۵ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۹ به بانک های عامل مربوطه ابلاغ شد.

• حسب تصمیمات متخذه در بانک مسکن و در راستای تشویق مردم به پس انداز، با درخواست این بانک مبنی بر افزایش حداقل مبلغ سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن جوانان از ۱۷۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰۰ ریال و افزایش سقف تسهیلات حساب مزبور از مبالغ ۷۱۰ ، ۶۵۰ و ۶۳۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۲ به ترتیب به مبلغ ۸۰۰ ، ۷۶۰ و ۷۴۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۴ به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها، موافقت شد.

• حسب تصمیمات متخذه در یکهزارودویست‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۶.۳۱ شورای پول و اعتبار با افزایش سقف کلی تعهدات طرح مسکن مهر بانک مسکن از ۵۰۰۰۰۰ به ۵۵۵۳۸۴ میلیارد ریال (به منظور افزایش سقف فردی طرح‌های مهر از ۲۵۰ به ۳۰۰ میلیون‌ریال) مشروط به عدم استفاده از خط اعتباری جدید و از محل وصولی‌های طرح مزبور (ظرف مدت امهال شده خطوط اعتباری) و صرفاً برای تکمیل طرح‌های تعهد شده بانک مسکن (و عدم پذیرش طرح‌های جدید)، در صورت تشخیص و تأیید بانک با افزایش سقف فردی یادشده بر هر طرح، موافقت شد. بانک مسکن از ابتدای طرح تا ۱۳۹۵.۳.۳۱ (از محل منابع اخذ شده از بانک مرکزی) به میزان ۵۰۱۹۹۷ میلیارد ریال قرارداد بابت طرح‌های تسهیلات مسکن مهر منعقد شده که از مبلغ مزبور به میزان ۴۶۷۱۶۴ میلیارد ریال آن از سوی بانک مذکور اعطا شده است.

• سياست‌های تسهيل‌گر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم و افزايش ظرفيت تسهيلات‌دهی بانک (مصوبه ۱۳۹۴.۷.۲۸)
– تسری دستورالعمل مسکن یکم به ”متقاضیان با حداقل سن ۱۸ سال با درآمد مستقل“ و ”پلاکی که از تاریخ صدور پروانه ساخت آن حداکثر ۱۵ سال سپری شده باشد (بدون توجه به پایان کارساختمانی) “
– تسری سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، برای مراکز استان های کشور
– مجوز اعطای تسهیلات ساخت و احداث انفرادی مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن، علاوه بر تسهیلات خرید مسکن

• حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۴.۷.۲۸ شورای پول و اعتبار افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، به شرح زیر است:

– شهر تهران؛ ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
– مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت؛ ۵۰۰ میلون ریال – سایر مناطق شهری؛ ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی

تا اطلاع ثانوی با تقلیل نرخ سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز (تسهیلات مسکن اوراق گواهی حق تقدم) از ۱۰ درصد به ۲ درصد و همچنین با نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی برای تسهیلات این حساب به میزان ۱۸.۵ درصد و با الزام به رعایت تعادل در منابع ومصارف حساب مذکور ‌از سوی بانک مسکن موافقت‌ شد.

• بر اساس مصوبه ۱۳۹۴.۱۲.۱۱ شورای پول و اعتبار اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به:
– ۱۶۰۰ میلیون ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون‌ریال)،
– ۱۲۰۰ میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت (هریک از زوجین حداکثر ۶۰۰ میلیون‌ریال)،
– ۸۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون‌ریال)، و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت شد.
تبصره: اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن‌ مهر جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقی است.

• پرداخت تسهیلات برای خريد تضمينی گندم در سال ۱۳۹۴ از محل منابع داخلی بانک‌های عامل به میزان ۵۱۰۰۰ میلیارد ریال

• پرداخت تسهیلات برای خريد تضمينی ساير محصولات کشاورزی از محل منابع داخلی بانک‌های عامل بابت خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی بجز گندم به مبلغ ۳۹۰۸ میلیارد ریال

• هرساله بخشی از منابع بانکی(حسب مصوبات دولت) با نرخ‌های ۴ و ۵ درصد بابت حوادث غيرمترقبه تخصیص می‌یابد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز اخذ می‌شود. طی سال ۱۳۹۴ جمعاً مبلغ ۶۷۴۹ میلیارد ریال در این زمینه به بانک‌ها ابلاغ شد.

• از محل قانون بودجه ۱۳۹۴مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال بابت آزادسازی زندانیان معسر محکوم به پرداخت دیه به بانک‌ها ابلاغ شد که حسب آخرین عملکرد مأخوذه از بانک‌ها تا پایان سال ۱۳۹۴مبلغ ۳۵۲ میلیارد ریال بابت موضوع فوق تسهیلات پرداخت شده است.

• از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۳۰۰۰۰ میلیارد بابت اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به بانک‌ها ابلاغ شد که حسب اطلاعات ماخوذه از بانک‌ها تا پایان سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۵۶۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی به مددجویان نهادهای حمایتی مزبور پرداخت شد. همچنین حسب اعلام کمیته امداد از محل تسهیلات پرداختی مزبور به تعداد ۱۰۲۰۰۰ شغل ایجاد و ۱۲۰۰۰۰ خانوار از تحت پوشش کمیته امداد خارج شده‌اند.

• ساير تسهيلات اعطايي از منابع قرض‌الحسنه:
• بهسازی و نوسازی حمام‌های روستایی: حسب آخرین اطلاعات ارسالی از سوی بانک‌های عامل در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۳۲۹ میلیارد‌ریال بابت این امر پرداخت شده است.

• کمک هزینه نیازهای ضروری (درمان بیماری، تحصیل و …): حسب آخرین اطلاعات از سوی بانک‌های عامل در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۶۲۲۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بابت موضوع فوق پرداخت شد.

• ودیعه مسکن: در سال ۱۳۹۴ بابت تسهیلات ودیعه مسکن مبلغ ۱۶۷۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بابت ودیعه مسکن پرداخت شد.

• مشاغل خانگی: حسب آخرین اطلاعات از سوی بانک‌های عامل در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۰۶۱ میلیارد ریال تسهیلات بابت موضوع فوق پرداخت شده است.

• شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۱۱ با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانک‌های تجاری (۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت کرد.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *