کد خبر: 180932تاريخ انتشار : 16:39:58 - دوشنبه 27 ژانویه 2020

گزارش/

شکایت انگلیسی علیه قحطی

نمایندگان مجلس با در دستور قرار دادن طرح مذکور تلاش دارند بعد از یک قرن حداقل اقدام ممکن از طریق قانونی و بین‌المللی نسل‌کشی ایرانیان را پیگیری کنند تا خباثت‌هایی انگلیس در حق ملت ایران به دنیا نشان داده شود.

سرویس سیاسی سادس: نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح پیگرد حقوقی علیه انگلستان برای جبران خسارت وارده به اتباع ایرانی موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان طراح طرح قانونی پیگرد حقوقی علیه دولت انگلستان برای جبران خسارت وارده به اتباع ایرانی با اشاره به ضرورت رسیدگی به این طرح گفت: این طرح بسیار دارای اهمیت بوده هرچند حدود یکصد سال از جنایت انگلستان علیه ملت ایران و نسل‌کشی ۹ میلیون نفری مردم ما می‌گذرد اما قطعاً این مسئله باید مورد بررسی قرار گرفته و غرامت این جنایات دریافت شود.

متأسفانه بخشی از مردم از جنایات انگلستان در مقطع ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ شمسی آگاه نیستند و در یک قرن اخیر دانشگاهیان، نویسندگان و فیلمسازان آثاری را در این رابطه تولید نکرده‌اند. این در حالی است که نسل‌کشی ۹ میلیون نفری مردم ایران توسط انگلیس از نظر سطح جنایت کمتر از سطح نسل‌کشی در جنگ جهانی اول و دوم نیست.

در جنایت انگلیس علیه مردم ایران، این دولت با ایجاد قحطی، دو پنجم جمعیت ایران را از بین برد از این رو ما در طرح مذکور به دنبال آن هستم تا از طریق مسیرهای حقوقی خون‌بهای این عزیزان را بگیریم.

نمایندگان مجلس با در دستور قرار دادن طرح مذکور تلاش دارند بعد از یک قرن حداقل اقدام ممکن از طریق قانونی و بین‌المللی نسل‌کشی ایرانیان را پیگیری کنند تا خباثت‌هایی انگلیس  در حق ملت ایران به دنیا نشان داده شود.

با توجه به مطرح شدن این موضوع بد نیست فقط به یک مورد از آن حجم انبوه خسارات وارده به اتباع ایرانی اشاره کنیم.

قحطی مصنوعی طراحی شده توسط انگلیس در سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ (میلادی) مقارن با ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ شمسی یکی از بزرگترین قحطی‌های تاریخی بود و بدون تردید بزرگترین فاجعه‌ای است که ایران به آن مبتلا شد.

تنها نکته بسیار روشن در این فاجعه، قربانی شدن ایران بیطرف در جنگ جهانی اول بود.

هیچ یک از طرف‌های متخاصم خواه به صورت نسبی و خواه مطلق، تلفاتی با این وسعت متحمل نشدند.

فاجعه‌ای که منجر به فروپاشی جامعه ایرانی و تثبیت تسلط استعمار بریتانیا بر ایران و تشکیل حکومت‌های وابسته به بریتانیا و کودتا علیه دولت‌های منتخب مردمی شد.

اسناد این قتل عام قریب به ۹ میلیون نفری همچنان در ردیف اسناد طبقه بندی شده و سری انگلستان قرار دارد و این کشور هنوز هم از انتشار آنها ممانعت می‌کند.
ارسال