کد خبر: 179662تاريخ انتشار : 15:58:50 - یکشنبه 12 ژانویه 2020

گزارش سادس؛

عربده کشی مسعود رجوی جلاد بعد از بیست سال

جماعت منافق همه داشته های نهان و پنهان خود را در سه ماه گذشته به میدان آورده تا به خیال خام خود هدفی که در 40 سال گذشته با همه جنایت هایی تروریستی و اقدامات جنگ طلبانه علیه مردم ایران به آن دست نیافته دوباره احیا کند.

عربده کشی مسعود رجوی جلاد بعد از بیست سال

سرویس سیاسی سادس: گروهک تروریستی بین المللی منافقین که خون بسیاری از مردم مظلوم ایران و منطقه از جمله عراق و سوریه بر گردن آن ها است بعد از فرار از کشور عراق و استقرار در کمپ آلبانی با تغییر تاکتیک به جای فعالیت های تروریستی وارد فاز مبارزه سیاسی و تبلیغی در فضای مجازی علیه نظام شدند.

منافقین در چند سال گذشته همگام با دولتمردان آمریکا درصدد پاک کردن سابقه جنایت های تروریستی خود بودند تا با هزینه کردن ثروت خود حاصل از درآمد فروش نفت عراق در دوران صدام به عنوان جریان آلترناتیو جمهوری اسلامی ابزار تبلیغاتی نظام سلطه برای فشار به نظام باشند.

بزرگترین کارکرد جلادهای گذشته ملت ایران در چند سال اخیر بعد از استقرار در کمپ تیرانا فعالیت تبلیغی در فضای مجازی علیه نظام بوده است تا جایی که کاربران مجازی آن ها را جلادهای هشتک ساز خطاب می کنند.

صدای منتسب به مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین که در تاریخ ۱۳ دی ماه و به شیوه بیانیه های تشویق به آشوب طلبی در سال های ابتدایی دهه ۶۰ را منتشر شد، این گروهک تروریستی رو وارد فاز جدید کرد

در این بیانیه صوتی که چند ساعت بعد از خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی و در اقدامی بی سابقه بعد از ۲۰ سال با صدای منتسب به مسعود رجوی منتشر شد قاتل ضحاک ۱۷ هزار بی گناه در ایران و همکار پر افتخار صدام حسین مجددا با قبول پذیرش اقدام تروریستی علیه شهیدین سپهبد صیاد شیرازی و اسدالله لاجوردی به همکاری برای شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی اعتراف و هدف بعدی منافقین را آیت الله رئیسی عنوان کرد.

جدا از شبهات مطرح شده درباره صدای مسعود رجوی مشخص شد این گروهک که در دامن اروپاییان قرار دارد مجددا وارد فاز تروریستی شده است و بعد از آشوب های آبان امسال که پیاده نظام مزدور آن در داخل کشور متواری یا بازداشت شده اند دوباره تلاش دارد با تکیه به توهم حاصل از جهل خود خلق قهرمان ایران رابرای آشوب طلبی تحریک نماید.

جماعت منافق همه داشته های نهان و پنهان خود را در سه ماه گذشته به میدان آورده تا به خیال خام خود هدفی که در ۴۰ سال گذشته با همه جنایت هایی تروریستی و اقدامات جنگ طلبانه علیه مردم ایران به آن دست نیافته دوباره احیا کند حتی برای رسیدن به این هدف مجبور شد تا نقاب از روی صورت بر دارد و ماهیت تروریستی خود را مجددا نمایان کند که خوشبختانه این تلاش مذبوحانه با هوشیاری ملت شکست خورد.
ارسال