کد خبر: 124743تاريخ انتشار : ۲۲:۱۲:۱۵ - شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

U?U?O�U?O?U? O?O�O�O�O?O? U�U?U?O�U?U?U� U? U�U�O?U? O?O� U�U?U? O?O�O?O�

U?U?O�U?O?U? O?O�O�O�O?O? U�U?U?O�U?U?U� U? U�U�O?U? O?O� U�U?U? O?O�O?O�
U�U�O?U?

O?U?U�a�?U�O�U? U�U�O?U? U? U�U?U?O�U?U?U� U�U?U?U� O?U� O?U�O?O? O?U�O?O? O�O�U?U?O�U�O?O�U� O?O� U�U?U? O?O�O?O� O�U�U?U�U?O? O?O?U�O?.

O?U� U?O?O�O�O? O?O�O?O?O? O?O� O?O?O�O? U�U?O?U� O?U? U? U�U�O�O�U� O�U�O�O?O? U�O�U? U�U?U? O?O�O?O� O�U�U?U�U?O? U�U�O? O?U?O?O�O� O?O�U?O?O�O� O?O? U�U� O?O� U?U�U? O�O? O?O�O?U?U�O� U�U�O?U? O?O� O�O�U�U� O?O�U?O?U�U�U?O?U?U� O?O� O�O�U�U?U�U� O?O� U? U?U� O?U�O? O?U?O? O?U?O�U�O?O? U? O?O� U? O?O�U�O?U� O?U?O?  U? U�U?U�O?U� U?O?U�O� O�O�O� O�O�O�O�O� O�O� U?O?O? O?O� O?U?O�O�O�O?.
O�U?U�U?U?U?U� U?U?O�U? U? O?O�O� U? O�O?U� U�O�O?O�O�O? U?U�O?U� U�O�U? U�U�O?U? O?U?O?U�O?.
O?O� O?U?U?O� O?U?O?O�O� U�U?U?O�U?U?U� O?U?O�U�O?O? O?O� U? U?U� O?U?O�U�U�U?O� O�O� O?U�O?O? O?U�O?. O?O�O?U?U? U�O�U�U�O? O�U?O?O�O?U? U?U?O�U�U?U�U?  U? U�O�U�O? O�U�O�O� O?U?O�U�O?O?U�O? O?O�O�U? O?U?U�O?O�U� U?U�O?U�U? U�U�U�O?.
O?U?O?O�O� O?U?O�U�O?U? U? O�U?O�O?U?U� U�U?O? O?O� O?O?O�U?U? U?U� O?O� U?U� O?U� U?O�U?O�U� O�O?U?O?.
O?O�U?O� U�O?O�U?O� U�U?U? O?O�O?O� O?U� O?O�O� O?U?O� O�O?O? :
U�O�O?O�O?U?U?U�O? U?U�- U?O�O?U?U?O�O? O�U?O�
U�O�U?O?O?O�U� U?O�U�O�O? U?- O?O�O�U?O?U?U� U?
O?O�U�U�U? U?- U�O?O?O�O?U?O?U? U?U�
O?O� O�O?O�U�U� O�U?U� O�U�O�O?O? U�O� U�U�U�O?O?O�O?U?O?U? O?O� O?O�O?U�U�O�U� O?U?O?O�O� U�U? U�U�O? U? U?O�O?O� U�U�U�O?O?O�U?U?U�O�U?O?O? U�U?O?O?O�U� U?O?O? O?O�U?U�U?U?U� O�O?O?.
O�U�O?U�O�U? U?U?O�U�
ارسال