کد خبر: 124747تاريخ انتشار : ۲۳:۱۳:۳۳ - شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

U�U?U�O�U� U�U?O�O? U�U?O?U� O�U?O? U�U?U?U?U�O�U�O� O�O� O?U�U�U?U� U�O�O?

U�U?U�O�U� U�U?O�O? U�U?O?U� O�U?O? U�U?U?U?U�O�U�O� O�O� O?U�U�U?U� U�O�O?
O�O�O� U�U?U�O�U� U�U?O�O?

U�U�O�O�U� O�U?O�O�U�U? U�U?O�U�U?U?U� O?U?O�U�O?O? O�U?U� U�U?O?U� O?O�O�U? O?U?U�O? O?U� U?U�O?U�U? O?U?O�O?O�O?O?.

O?U� U?O?O�O�O? O?O�O?O?O? O?O� O�O?O�U�U� O?U?O?O�O�U�O�U? U�U?O?U� O�O�O�U? U�U?U? U�U�U�O? U�U�O? O?U?O?O�O� O?O�U?O?O�O� O?O? U�U� O?O� U?U�U? O�O? O?O�O?U?U�O� U�U?O�U�U?U?U� O?O� O�O�U�U� O?U?U�U� O?O� ۲ U?U� O?U� O?O�O?O�U? O�O?U?O?.
O�O�O� U�U?U�O�U� U�U?O�O? O�O? O�O?O?O?O� O?O� O?O�U�U?O? O�O�U�U? O?U?U� O�U?O? O�O�U?O� O?O�O?O? U? U�U�O�U?O? O�U?O?U? O�O�O�O�U� O?O�O? U? U?U� O�U?U� O?U?U�O? O�O� O?U� O�U�O� O�O?O�U�O?.
O?U� O�U?U� O?O�O?U?O? O?O?O? O�O? U?U�O?U�U? U�O�U?U� O�O�O�U?U?O? O?U�U?O�O�O� O�U�O�U�O?O�O? U? O?U? U?U� O�O? O?O�O?O�O� O?O?U�U?U�O? O�O�O� U�U?U�O�U� U�U?O�O? U�U?O? O?U?O�U�O?O? U?U�O?U�U? U�U�O? O?O� O?O�O?U?U�U�O�U� O�U?O�O�U�U? O?O�O?U� O?O� U?U?O?O?O�U� O�O�U?U?O� U�U?O?U� O�U?O?U? O�O� O?U?O�U? U�U�U�O?.
O�U�O?U�O�U? U?U?O�U�
ارسال