کد خبر: 198568تاريخ انتشار : ۱۱:۵۱:۴۷ - چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

شناسایی کودکان دارای «اضطراب» با غربالگری آنها

شناسایی کودکان دارای «اضطراب» با غربالگری آنها


معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که به طور کلی سازمان در حوزه آموزشهای خانواده، سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر را در بحث آموزشهای پیش و پس از ازدواج پشتیبانی می کند. 

به گزارش سادس، بهزاد وحیدنیا در نشستی خبری با بیان اینکه معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی در ابعاد مختلفی راهبردهای خود را برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و معلولیتها پیاده می کند، گفت: یکی از دفاتری که در معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند دفتر مشاوره و امور روانشناختی است که عمدتاً متمرکز بر برنامه‌های ارتقایی در دو گروه کار خود را پیش می‌برد. گروه اول برنامه های ارتقایی و آموزشهایی است که به صورت عمده در حوزه خانواده فعالیت می کنند و گروه دوم مداخلات روانشناختی و مراکز مشاوره است. در حوزه آموزشها، استانداردهای ویژه ای طراحی شده و برنامه های مداخلات ارتقایی نیز بر مبنای آنها پیش می رود. به طور مثال آموزشهای پیش از ازدواج و آموزش پس از ازدواج طراحی شده و اولین مجموعه ای است که در کشور به این موضوع پرداخته و شاخصهای نظارتی خاصی برای آن دارد. 

وی با اشاره به حوزه خانواده و برنامه های ارتقایی گفت: در این حوزه می توان به برنامه های دیگری مانند افزایش تاب آوری اجتماعی، برنامه هایی که بحث فرزندپروری را مورد توجه قرار می دهد و توجه بیشتر به حوزه بلوغ و نوجوانی به آموزشها اشاره کرد. سازمان استراتژی کلانی را به عنوان نقشه راه دفتر مشاوره و امور روانشناختی طراحی کرده که این نقشه راه نیز بر اساس عناوین توسعه ای، برنامه های خود را شکل داده است. 

وی با بیان اینکه ما اهداف کلی را در نقشه راه داریم، اظهار کرد: یکی از اهداف، افزایش دسترسی جامعه به خدمات روانی و اجتماعی استاندارد است که با این محور باید بتوانیم خدمات استانداردی را در کشور طرح ریزی کنیم و میزان دسترسی افراد مختلف را نیز به آنها افزایش دهیم. استفاده از فناوریهای روز شاید بتواند بخشی از این موضوع را تامین کند. 

معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور افزود: ظرفیت سازی بخش غیر دولتی نیز از دیگر الزامات است. همچنین هدف دیگری که در اهداف کلی می توان به آن اشاره کرد ارتقای سلامت روانی اجتماعی افراد و بهبود کیفیت زندگی جامعه است که دستگاههای مختلف در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه ارتقاء سلامت روان جامعه برنامه های متعددی دارند که گاهی از موازی کاری و گاهی از همکاری یاد می شود، اما ما نگاهی پیوستاری لازم داریم که بتواند افراد را قبل از تولد مورد توجه قرار دهد تا به صورت ممتد برنامه های مختلفی را طرح ریزی کند. همچنین محور دیگر حمایتهای اجتماعی در حوزه سلامت روانی اجتماعی بوده است. در محور چهارم حفظ و ارتقاء منابع و سرمایه ها مورد توجه است و محور پنجم نیز اتخاذ رویکرد علمی فعالیتها است. 

وحیدنیا با اشاره به محور ششم نیز اظهار کرد: در محور ششم اهداف، مشارکت حداکثری جامعه نیز مد نظر است.  

وی در ادامه با اشاره به خدمات مراکز مشاوره گفت: در بحث مشاوره ها هم مشاوره حضوری و هم مشاورهای غیرحضوری را داریم. مشاوره حضوری در دو دسته دولتی و غیردولتی تنظیم شده است.

به گفته معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور ، در بخش دولتی آنچه به تبع تکالیف سازمان بهزیستی در تامین خدمات به صورت مستمر دیده شده بحث تقویت ناظرین کشوری و استانی و مجموعه هایی که در بخش اجرا بتوانند این توانمندی و تخصص را برای نظارت و خدمات داشته باشند در دستور کار است. در بخش غیرحضوری نیز برنامه های توسعه ویژه ای دیده شد که تسهیل صدور مجوز مراکز مشاوره ای و ارتقاء توانمندیهای تخصصی افراد و… در دستور کار قرار گرفت. در نهایت در بحث حضوری، توسعه محورهای تخصصی خدمات توجه شده است و در ۹ محور مراکز مشاوره تخصصی خدمات ارایه می شود و مراکز مشاوره عمومی نیز داریم. 

وی همچنین اعلام کرد که در سطح یک خدمات، خدمات سلامت روان محلی نیز دیده شده است. 

معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به  برنامه های غربالگری نیز گفت: برنامه غربالگری اضطراب را داشتیم که توانست در سالهای گذشته بخشی از نیاز ما را در شناسایی کودکانی که بیشترین اضطراب را تجربه می کنند و نیاز به مداخله بالینی دارند، کمک کند.

وی افزود: همچنین ما برنامه محب را در فعالیت خود در نظر داریم. مداخلات روانی و اجتماعی در بحرانها و بلایای انسان ساخت را شامل می شود که این نیز متشکل از تیم هایی است که آموزشهای خاصی را دریافت کرده اند و تیم های داوطلب تخصصی به صورت ترکیبی و متشکل از روانشناس و مددکار است. 

وحیدنیا در ادامه با اشاره به اینکه در بحث انتقال برنامه تحکیم بنیان خانواده به دفتر مشاوره نیازمند طرح ریزی ویژه بودیم، گفت: طرح ریزی با همان نگاهی که در نقشه راه هم بحث نگاه پیوستاری به مسایل حوزه خانواده بوده، منتج به طراحی الگویی از مداخلات شد که بتواند روش های مختلف را که مبتنی بر داده هاست، نیاز افراد را قبل از ازدواج و تا ۵ سال بعد از ازدواج پشتیبانی کند که این را در قالب برنامه ارتقای کیفیت زندگی خانواده طرح ریزی کردیم.  

وی ادامه داد: آموزش هایی که افراد پیش از ازدواج به آن نیاز دارند در قالب دانشنامه ازدواج باید به آن توجه شود. البته در ۴ استان در اسفند ماه سال گذشته فعالیت را شروع کردیم. پس از دانش نامه، بحث نیازهای افراد در مباحث حین ازدواج است که باتوجه به برنامه حین دستگاهی که وجود دارد نیازمند هماهنگ بین بخشی بوده است و در بخش محدود اجرا شده است اما در سطح کلان تعاملات با مجموعه بهداشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… در دست پیگیری است تا بتوانیم فعالیتهای استاندارد را در این حوزه افزایش دهیم. 

وی در بخش دیگری اعلام کرد که به طور کلی در حوزه آموزشهای خانواده ما سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر را در بحث آموزشهای پیش و پس از ازدواج پشتیبانی میکنیم. 

ادامه دارد