کد خبر: 198452تاريخ انتشار : ۱:۱۴:۵۱ - سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

نادری: برای مقابله با کرونا آموزش لازم به دانش‌آموزان داده شود

نادری: برای مقابله با کرونا آموزش لازم به دانش‌آموزان داده شود


نادری: برای مقابله با کرونا آموزش لازم به دانش‌آموزان داده شود