کد خبر: 196782تاريخ انتشار : ۱۰:۰۶:۲۶ - سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹

عضو کمیسیون بهداشت در گفتگو با راه صنعت:

یارانه موالید ۹۹ چه می شود

حذف یارانه موالید سال 99 خلاف سیاست‌های جمعیتی و حمایت از فرزند آوری خانواده‌ها است و کمیسیون بهداشت با توجه وضعیت اقتصادی جامعه نحوه پرداخت یارانه را د پیگیری خواهد کرد.

یارانه موالید ۹۹ چه می شود

به گزارش سادس حسن رزمیان مقدم عضو کمیسیون بهداشت و نماینده مردم درگز در گفتگو با راه صنعت :
حذف یارانه موالید سال ۹۹ خلاف سیاست‌های جمعیتی و حمایت از فرزند آوری خانواده‌ها است و کمیسیون بهداشت با توجه وضعیت اقتصادی جامعه نحوه پرداخت یارانه را د پیگیری خواهد کرد.
پیش تر علی خضریان نماینده مردم تهران در واکنش به مشروط بودن پرداخت یارانه موالید جدید توسط دولت، در لبیک به دغدغه رهبر انقلاب در رابطه تشویق برای فرزند آوری در گفتگو با راه صنعت از پیگیری این موضوع در مجلس خبرداده بود.

تعیین تکلیف یارانه نوزادان تازه متولد شده بی شک می تواند به دغدغه ای اساسی برای والدین تبدیل شود. هر ساعت، هر روز و هر ماه با تولد نوزادی جدید بالقوه بر تعداد یارانه بگیران کشور افزوده می شود. در حالی که پیشتر با شرط مشمول بودن والدین برای دریافت یارانه، فرزند تازه متولد شده یارانه دریافت می کرد اما حال با تصمیم هیئت وزیران پرداخت یارانه برای نوزادان مشروط شده است.

بر اساس آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها که  در جلسه هیئت دولت تصویب شد، موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود. همچنین براساس این مصوبه خانوارهای که یارانه آنها حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تمامی اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم اقدام کنند.