کد خبر: 193157تاريخ انتشار : ۱۴:۳۲:۰۲ - شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با سادس:

مجلس پیگیر واریز مابقی پول وزارت بهداشت

دکتر نمکی برای دریافت کامل بودجه باید پیگیری های لازم را انجام دهد و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به صورت جداگانه پیگیر واریز کامل پول است.

مجلس پیگیر واریز مابقی پول وزارت بهداشت

دکتر مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با سادس:
تخصیص یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به وزارت بهداشت یک جا صورت نمی گیرد و دولت به صورت مرحله ای این مبلغ را به حساب این وزارتخانه واریز می کند.

دکتر نمکی برای دریافت کامل بودجه باید پیگیری های لازم را انجام دهد و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به صورت جداگانه پیگیر واریز کامل پول است.

صحبت های دکتر نمکی درباره واریز کمتر از ۳۰ درصد یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی نوعی گلگی بود که بر اثر فشار کاری به ایشان وارد شد که دولت هرچه سریعتر برای رفع نیاز وزارت بهداشت باید مابقی مبلغ را واریز کند.

پرسنل وزارت بهداشت در این مدت بسیار زحمت کشیدند نباید به تلاش‌های شبانه روزی آن ها کم توجه بود و در اثر خستگی از میدان خارج شوند، آقای دکتر نمکی به هر صورت حق دارد و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به جد پیگیر هستند تا مابقی مبلغ هرچه سریعتر تخصیص داده شود.

دولت در واریز پول به حساب وزارت بهداشت تخلف کرده است

دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با پایگاه خبری سادس :

برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه با مجوز رهبر انقلاب برای مبارزه باکروناه بوده است، دولت در واریز پول به حساب وزارت بهداشت تخلف کرده است و مجلس تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.