کد خبر: 192406تاريخ انتشار : ۱۶:۴۸:۱۲ - پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

عضو کمیسیون اصل نود در گفتگو با سادس:

پاسخ به گزارش‌های مردمی در کمیسیون اصل نود سرعت می‌گیرد

کمیسیون اصل نود درصدد است تا زمینه مردمی‌سازی گزارش‌ها به نحو بهتری را فراهم و امکان پاسخگویی سریع مجلس به گزارش‌های مردم و سوت‌زن ها را ایجاد کند.

پاسخ به گزارش‌های مردمی در کمیسیون اصل نود سرعت می‌گیرد

علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود در گفتگو با سادس:
در حالی که دیگر کمیسیون‌های مجلس نماینده شان را به کمیسیون اصل نود معرفی نکرده‌اند، ۸ عضو ثابت در مورد روال و طرزکاری که قرار است طبق قانون انجام شود، چند جلسه برگزار کرده‌اند.

در این جلسات قرار شد ما ضمن اینکه شرایط زمینه  مردمی سازی گزارش‌ها را فراهم کنیم و امکان پاسخگویی مجلس به گزارش مردم و سوت‌زن ها در اسرع وقت ایجاد شود.

سرعت بخشی به پیگیری گزارش‌های مردمی، مردمی سازی کمیسیون اصل نود و مسئله شناسایی‌های اصلی جامعه برای اینکه مسائل اصلی کشور را خود کمیسیون اصل نود بتواند ورود کند و مسائل را به نفع افکار عمومی و مردم حل کند از مهم ترین مباحث جلسات گذشته بود.