کد خبر: 192293تاريخ انتشار : ۸:۴۸:۴۵ - چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹

نماینده مردم تهران در گفتگو با سادس:

قدرت خرید مردم در چنگال دولت/ معیشت مردم را معطل برجام گذاشتند

در 7 سال گذشته برخی از مسئولین دولتی دچار رخوت شدند و در حوزه پیگیری ماموریت‌های ذاتی خودشان به طور مثال در وزارت امور اقتصادی و دارایی که بحث های مربوط به تورم، قدرت خرید و ترمیم حقوق اقشار آسیب پذیر است، بسیار کم توجه بوده اند.

قدرت خرید مردم در چنگال دولت/ معیشت مردم را معطل برجام گذاشتند

همت مجلس این است که در یک سال باقی مانده، دولت دوازدهم را با همه ابزارهای قانونی و نظارتی به اجرای وظایف ذاتی خود اجبار کند.

سید علی یزدی خواه نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی سادس:

قطعا اولویت کاری مجلس مسئله معیشت است و توجه به موضوعاتی همچون اشتغال، تورم، قدرت خرید مردم، مشکلات جوانان و امثالهم برای نمایندگان مهم ومجلس از توجه به این اولویت‌ها عدول نخواهد کرد.

همت مجلس در این است که در این یک سال باقی مانده از فعالیت دولت دوازدهم، دولت فعلی را با همه ابزارهای قانونی به اجرای وظایف ذاتی خود اجبار کند.

در ۷ سال گذشته برخی از مسئولین دولتی دچار رخوت شدند و در حوزه پیگیری ماموریت‌های ذاتی خودشان به طور مثال در وزارت امور اقتصادی و دارایی که بحث های مربوط به تورم، قدرت خرید و ترمیم حقوق اقشار آسیب پذیر است، بسیار کم توجه بوده اند.

در دستگاه های مثل وزارت خارجه دیپلماسی مبتنی بر مقاومت را معطل گذاشتند و از ظرفیت دیپلماسی با کشورهای همسو با نظام اسلامی چشم پوشی و کشور را دائما منتظر گذاشتند تا یک خبری از اردوگاه غرب به آنها برسد.

امیدواریم مجلس بتواند در این مدت به ایفای وظایف ذاتی خودش بپردازدو دولت رخوت زده را برای حل مشکلات مردم به حرکت درآورد کمااینکه در یکماه فعالیت رسمی مجلس یازدهم اتفاقات مثبتی در این زمینه انجام شده است.