کد خبر: 192212تاريخ انتشار : ۱۰:۱۳:۵۵ - سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹

عضو کمیسیون قضایی در گفتگو با سادس:

کمیسیون قضایی هفته آینده تشکیل می‌شود

تاکنون عضویت 8 نماینده در کمیسیون قضایی و حقوقی قطعی شده است و هفته آینده با عضویت 5 نفر دیگر ترکیب هیئت رئیسه واعضاء کمیسیون مشخص خواهد شد.

کمیسیون قضایی هفته آینده تشکیل می‌شود

نوروزی عضو کمیسیون قضایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی سادس:
تاکنون عضویت ۸ نماینده در کمیسیون قضایی و حقوقی قطعی شده است و هفته آینده با عضویت ۵ نفر دیگر ترکیب هیئت رئیسه واعضاء کمیسیون مشخص خواهد شد.

در صورت تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس این احتمال وجود دارد تا استثایی به آیین‌نامه الحاق شود که کمیسیون قضایی با کمتر از حدنصاب که حداقل ۱۹ نفر است، کار خود را آغاز کند، این یکی از گزینه‌های مدنظر برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی است که شنبه هفته آینده مشخص خواهد شد.

با توجه به اینکه در این دوره مجلس، ۱۴ نماینده کسری داریم و به خاطر کرونا نیز انتخابات مرحله دوم در فروردین انجام نشد که یک اشکالی است که به واسطه کرونا وارد شده است، بنابراین باید تصمیم مدیریتی در این خصوص گرفته شود و یا اینکه به نوعی استثنائا درباره کمیسیون قضایی که مشکل ایجاد شده، تصمیمی اتخاذ شود.