کد خبر: 192123تاريخ انتشار : ۱۱:۲۴:۲۳ - دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با سادس:

توجه مجلس به اقشار آسیب پذیر؛ زنان سرپرست خانوار در اولویت

از اولویت‌های مهم کمیسیون اجتماعی مجلس در دوران شیوع کرونا رسیدگی به وضعیت اقشار آسیب‌پذیر خصوصا زنان سرپرست خانوار است تا بتوان در کارشان گشایشی ایجاد کرد.

توجه مجلس به اقشار آسیب پذیر؛ زنان سرپرست خانوار در اولویت


فاطمه رحمانی نماینده مشهد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با سادس:
از اولویت‌های مهم کمیسیون اجتماعی مجلس در دوران شیوع کرونا رسیدگی به وضعیت اقشار آسیب‌پذیر خصوصا زنان سرپرست خانوار است تا بتوان در کارشان گشایشی ایجاد کرد.

مجلس جدید به دنبال ارتقاء معیشت ،حل معضل بیکاری و ساماندهی اقتصاد کشور است.

نمایندگان ضمن تعامل با دولت بر اساس وظیفه قانونی خود با نظارت اثر بخش بر اجرای قوانین اهتمام جدی خواهد داشت.

بنای مجلس تعامل با دولت بوده نه تقابل. نمایندگان مجلس هیچ گاه به دنبال مقابله و تضعیف دولت نبوده اند اما از انجام وظیفه نظارتی خود کوتاه نمی آیند.

منتخبان مردم باید با شناسایی خلا های قانونی در برطرف کردن معضلاتی همچون بیکاری، اقتصاد پویا و رسیدگی به محرومان تلاش کنند.

مردم از مجلس یازدهم انتظار تغییر و تحول دارند، که تنها تغییرات چشمگیر با کار جهادی امکان پذیر است.