کد خبر: 191294تاريخ انتشار : ۱۳:۳۶:۳۸ - یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

نماینده مردم زاهدان در گفتگو با سادس:

مجلس یازدهم قصد مچ گیری از دولت را ندارد/ متاسفانه وعده‌های دولت بعد از برجام محقق نشد

عملکرد دولت و مجلس باعث ریزش آرا در انتخابات شد چرا که مردم متوجه شدند که از طرف مسئولین و نمایندگانشان به طور جد به مشکلات آنها پرداخته نمی شود.

مجلس یازدهم قصد مچ گیری از دولت را ندارد/ متاسفانه وعده‌های دولت بعد از برجام محقق نشد


دکتر حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سادس:
مجلس یازدهم به نوعی دستپخت عملکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم است با توجه به اینکه تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم حاصل عملکرد دولت کنونی و مجلس قبلی است مردم برای رفع آن انتظار زیادی از مجلس یازدهم دارند.

عملکرد دولت و مجلس باعث ریزش آرا در انتخابات شد چرا که مردم متوجه شدند که از طرف مسئولین و نمایندگانشان به طور جد به مشکلات آنها پرداخته نمی شود.

تکیه دولت به کدخدا باعث بیشتر نمایان‌شدن آثار تحریم‌ها برزندگی مردم شد چرا که شخص رئیس‌جمهور و تیم همراه برای حل مشکلات جامعه به جای توجه به ظرفیت داخلی به دنبال رضایت عامل خارجی بودند.

و مردم احساس کردند همه چیز را از دست داده‌اند ولی چیزی گیرشان نیامده و مشکلات ادامه دارد.

صبر مردم نسبت به وعده‌های دولت زیاد است؛ این بردباری جمعی برای مدتی انتظارات مردم از نظام را کاهش داد اما آن چیزی که اتفاق افتاد وعده‌های واهی رئیس‌جمهور بود که هیچ گاه محقق نشد.

مجلس یازدهم قصد مچ گیری از دولت را ندارد و فقط می خواهد قدری نظارت‌ها را جدی کند و قصد خود بر تعامل وهمراهی با دولت گذاشته است.

به دلیل عملکرد نامناسب نظارت در دستگاه اجرایی، سازوکار نظارتی خصوصا در مجلس باید اصلاح و تغییر کند.

باید سمتی حرکت کنیم که مشکلات مردم کاهش یابد و مردم احساس کنند در وضعیت معیشت و زندگی آنها تغییری ایجاد شده است، امیدواریم این رضایت مردم با عملکرد مجلس یازدهم محقق شود.

اعتبار نظام ما به حضور مردم در انتخابات برمی‌گردد امیدواریم با عملکرد مجلس یازدهم شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات ۱۴۰۰ باشیم.