کد خبر: 191219تاريخ انتشار : ۱۷:۱۶:۵۹ - سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با سادس:

اولویت‌های مجلس یازدهم در حوزه سیاست خارجی بر پایه اصول سه‌کانه رهبری

وزارت امورخارجه باید گره اقتصادی ما را در حوزه بین الملل باز کند و ازدیدگاه استراتژیک انقلاب به حوزه سیاست‌خارجی برای پیش برد اهدافش استفاده کند.

اولویت‌های مجلس یازدهم در حوزه سیاست خارجی بر پایه اصول سه‌کانه رهبری

روح الله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم تبریز دردوره یازدهم در گفتگو با خبرنگار گروه رسانه‌ای نماینده گراف:
راس اموربودن مجلس یعنی اینکه نماینده وکیل مردم است و مجلس به غیر از وظیفه قانون‌گذاری از بعد نظارتی هم باید مسائل جامعه را پیگیری و با تخلفات برخورد کند.

ما با تورم قانون‌گذاری مواجه هستیم، برای حل مشکل مجلس می‌تواند با اختیارات تقنینی و نظارتی خود مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اداره کشورریل گذاری کند، این مهم با مجلس قوی و نظارت درست بر نهادهای مختلف صورت می‌پذیرد.

سه اصل رهبر معظم انقلاب در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی یعنی حکمت، عزت و مصلحت مبنای حرکت مجلس است تا با تکیه بر این اصول سیاست خارجی پویا تری رقم بزنیم.

فعال‌شدن در سیاست خارجی اولویت مجلس یازدهم چرا که تعامل و مذاکره با دنیا بسیار پرارزش می‌باشد این تعامل به معنی ارتباط با چند کشوراروپایی وآمریکا نیست و ما نباید خودمان را از ارتباط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای پیرامونی و کل جهان محروم سازیم.

وزارت امورخارجه باید گره اقتصادی ما را در حوزه بین الملل باز کند و ازدیدگاه استراتژیک انقلاب به حوزه سیاست‌خارجی برای پیش برد اهدافش استفاده کند.

برای تشکیل یک مجلس قوی به جهت وزن افراد حاضر در دروه یازدهم دستمان پر است این مسئله به عنوان نقطه تکیه گاه برای مجلس تلقی می شود.

نمایندگان مجلس یازدهم درک دقیقی از وضعیت زندگی مردم دارند و در حالی که سلایق مختلفی در مجلس وجود دارد می دانند برای حل مشکلات جامعه باید به وحدت برسند تا هم در ارکان و هم درحوزه نمایندگی با مجلس قوی مواجه باشیم.