کد خبر: 191042تاريخ انتشار : ۷:۳۸:۵۲ - چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

نماینده مردم ساری در گفتگو با سادس:

من نماینده کارگران هستم

در حمایت از طبقه زحمت کش کارگر در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم با پوشش کارگران حضور خواهم یافت.

من نماینده کارگران هستم

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در گفتگو باسادس:
در حمایت از طبقه زحمت کش کارگر در مراسم افتتاحییه مجلس یازدهم با پوشش کارگران حضور خواهم یافت.

با توجه به دو دهه تجربه فعایت در حوزه کارو کارگر، در اولین فرصت در مجلس یازدهم با تشگیل فراکسیون کارگری پیگیر مشکلات صنفی این طبقه زحمت کش خواهم بود.

در صورت عضویت و ریاست بر کمیسیون اجتماعی مجلس با نگاه عدالت طلبانه پیگیر حقوق کارگران و تسهیل در خدمات به این افراد خواهم بود.