پایگاه خبری تحلیلی سادس | سادسِ مرجع خبرهای حوادث،جنایی، انتظامی و مذهبی

منتخب مردم اصفهان در گفتگو با سادس:

از فرصت زمان های طلایی که برای اطلاع رسانی به مردم استفاده درست نشد و بعضا اطلاع رسانی توسط دولت دیر اتفاق افتاد.اتخاذ تصمیماتی که باید به هنگام رخ میداد با تاخیر انجام شد و خودش بر روی همکاری مردم تاثیر گذاشت.

ارسال