پایگاه خبری تحلیلی سادس | سادسِ مرجع خبرهای حوادث،جنایی، انتظامی و مذهبی

/چرا زور بانک ها بر تولید می چربد

عضو کمیسیون صنایع مجلس:چرا زور بانک باید بر تولید بچربد. چرا بانک حق دارد کارخانه تولیدی را تعطیل کند؛ تعطیلی کارخانه یک مسئله صرفا اقتصادی نیست بلکه مسئله اجتماعی یا بعضا سیاسی است.