پایگاه خبری تحلیلی سادس | سادسِ مرجع خبرهای حوادث،جنایی، انتظامی و مذهبی

سیر تا پیاز قیر رایگان؛

مجلس با این طرح انقلابی منافذی که می توانست در توزیع قیر رایگان روزنه فساد باشد را بسته است. قیر تحویلی، قیمت گذاری شده، محل استفاده اش مشخص است و قابل فروش نیست.