پایگاه خبری تحلیلی سادس | سادسِ مرجع خبرهای حوادث،جنایی، انتظامی و مذهبی

گزارش سادس/

به نظر می آید سال هاست که روحانیت ما به گوشه ای رفته و کارکرد اصلی خود که آموزش صحیح و کاربردی دین است را از دست داده و به اموری مشغول شده است که جامعه نیاز حداقل جدی به آن احساس نمی کند.

ارسال