پایگاه خبری تحلیلی سادس | سادسِ مرجع خبرهای حوادث،جنایی، انتظامی و مذهبی

گزارش/

احداث سد در نقاط مختلف کشور باید بر اساس موقعیت اقلیمی آن مورد توجه قرار بگیرد.در خوزستان احداث سد دز بر روی رودخانه کارون در کنترل سیلاب بسیار مؤثر بود

ارسال