پایگاه خبری تحلیلی سادس | سادسِ مرجع خبرهای حوادث،جنایی، انتظامی و مذهبی

نماینده مردم اراک در گفتگو با سادس:

عملکرد درست کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس در نظارت بر انتخابات شوراها از اتفاقات ناگوار همچون ماجراهای بازداشت اعضای چند شورای شهر و روستا به دلیل فسادهای اقتصادی جلوگیری می‌کند.